Utvanning av aksjer

Utvanning av aksjer betyr at det totale antallet aksjer i et selskap øker. Utvanning av aksjer fører til at hver aksje blir verdt mindre, som følge av at selskapets eiendeler og inntjening blir delt opp i flere stykker. Utvanning av aksjer blir som oftest regnet som noe negativt av aksjonærer. Grunnen til at selskaper velger å utvanne aksjene sine er som regel at selskapet har behov for mer egenkapital. Det kan også være fordi selskapets finansiering inneholder verdipapirer som kan omdannes til aksjer eller at selskapet velger å dele ut aksjer til ledelsen eller andre.