8 Selskaper som betaler kvartalsvis utbytte

Å se på utbyttet som tikker inn på konto er en favorittaktivitet elsket av investorer over hele verden. Enda bedre kan det bli når utbyttet betales ut kvartalsvis. Vi har laget en liste over 8 norske selskaper som betaler kvartalsvis utbytte. At utbyttet betales kvartalsvis betyr at det blir utbetalt fra selskapet til aksjonærene hver tredje måned. Dette er i motsetning til normen på Oslo børs, som er utbetaling én gang i året, eller hvert halvår.

Tilbakekjøp eller utbytte? -Hva lønner seg?

Hva lønner seg av tilbakekjøp av aksjer og utbetaling av utbytte? Det er flere faktorer som spiller inn i hva som gir best avkastning for aksjonærene. I denne artikkelen skal vi sammenligne disse to formene for tilbakeføring av kapital, og finne ut hva som er best. Tilbakekjøp av aksjer er når et selskap bruker resultatet sitt til å kjøpe tilbake sine egne aksjer fra markedet. Disse aksjene blir som regel slettet slik at det er færre utestående aksjer. På denne måten vil hver resterende aksje være verdt mer enn den var før tilbakekjøpet. Hver aksje vil også ha rett på en litt større del av utbytte siden det er færre aksjer å dele på.