Tilbakekjøp eller utbytte? -Hva lønner seg?

Hva lønner seg av tilbakekjøp av aksjer og utbetaling av utbytte? Det er flere faktorer som spiller inn i hva som gir best avkastning for aksjonærene. I denne artikkelen skal vi sammenligne disse to formene for tilbakeføring av kapital, og finne ut hva som er best. Tilbakekjøp av aksjer er når et selskap bruker resultatet sitt til å kjøpe tilbake sine egne aksjer fra markedet. Disse aksjene blir som regel slettet slik at det er færre utestående aksjer. På denne måten vil hver resterende aksje være verdt mer enn den var før tilbakekjøpet. Hver aksje vil også ha rett på en litt større del av utbytte siden det er færre aksjer å dele på.

Alt du bør vite om tilbakekjøp av aksjer

Tilbakekjøp av aksjer har blitt mer og mer populært på børser over hele verden de siste årene. Et tilbakekjøp innebærer at selskaper bruker en andel av årsresultatet sitt på å kjøpe aksjer fra markedet. Disse aksjene kan enten bli værende i selskapet eller slettet. Det finnes flere grunner til at selskaper velger å kjøpe tilbake aksjene sine fra markedet. Alle grunnene resulterer i høyere aksjekurs og høyere avkastning for aksjonærene, men på forskjellige måter, nå skal vi se på de forskjellige måtene tilbakekjøp påvirker aksjekursen.