Hva er aksjesplitt og aksjespleis?

Når et selskap gjennomfører en aksjesplitt eller en aksjespleis endrer de antall utestående aksjer for å endre prisen på aksjen. En aksjesplitt innebærer at et selskap øker antall utestående aksjer ved å f.eks splitte aksjene 2 for 1, der én aksje gjøres om til to. Ved å gjøre dette kan de senke prisen på aksjen uten å påvirke markedsverdien til selskapet. En aksjespleis er det motsatte av en aksjesplitt. En aksjespleis innebærer f.eks at man gjør om 2 aksjer til 1. Gjennom en aksjespleis kan man redusere de utestående aksjene slik at aksjekursen stiger. Dette påvirker heller ikke den totale verdien av selskapet.