Investere i gull

Hvordan investere i gull?

Det finnes flere måter å investere i gull på. Den mest åpenbare er å investere i rent, fysisk gull, i form av en gullbarre. Dette har imidlertid flere ulemper, blant annet at det er vanskelig å kjøpe og selge, samt at det er upraktisk og lite sikkert. Derfor skal vi i denne artikkelen se på noen mer praktiske måter man kan investere i gull. Gull ETF´er, gull futures og opsjoner på gull er noen av måtene man kan investere i gull, uten å faktisk eie fysisk gull.