Burde du investere i en IPO?

En IPO, eller initial public offering er den første gangen en aksje blir tilgjengelig for handel på børsen for de fleste investorer. Å investere i en IPO kan derfor gi stor avkastning, men det kommer med en stor risiko. Historisk sett har de fleste IPO´er ikke vært særlig lønnsomme for investorer flest. Som vi skal komme inn på senere i artikkelen er det flere grunner til dette. Hovedårsaken er at selskapet som skal børsnoteres som regel venter med IPO´en sin til det kan få en god nok pris for aksjene sine.

Emisjon -Hva er en emisjon?

Når selskaper gjennomfører emisjoner selger de egne aksjer til investorer. Dette kalles også for å hente penger. I en emisjon vil selskapet utstede nye aksjer som de selger til investorer for å få inn kapital. Det kan være flere grunner til at et selskap velger å ha en emisjon, som regel ønsker selskapet å investere i nye prosjekter eller øke soliditeten sin. Det finnes i hovedsak to typer emisjoner, fortrinnsrettet- og rettet emisjon. Disse skal vi forklare videre i artikkelen, sammen med alt du trenger å vite om emisjoner.