Hva er Opsjoner? -Alt du må vite om opsjoner

Ved å kjøpe en opsjon får du retten, men ikke forpliktelsen til å kjøpe eller selge en aksje på et bestemt tidspunkt til en bestemt pris i fremtiden. Måten opsjoner skiller seg fra aksjer er gjennom muligheten for avkastning som de tilbyr. Hvis man eier en aksje som stiger 50% vil man få 50% avkastning. Med opsjoner kan dette tallet være ekstremt mye høyere opptil flere hundre prosent ved store kurssvingninger.

Hva er Unoterte Aksjer?

Unoterte aksjer er aksjene til selskaper som ikke er notert på børsen. Unoterte aksjer tilhører gjerne mindre selskaper som ikke er store nok til å handles på børsen. Disse selskapene er gjerne unge selskaper i vekst, start-ups eller andre små selskaper som trenger risikovillig kapital fra investorer.