Hva er Opsjoner? -Alt du må vite om opsjoner

Ved å kjøpe en opsjon får du retten, men ikke forpliktelsen til å kjøpe eller selge en aksje på et bestemt tidspunkt til en bestemt pris i fremtiden. Måten opsjoner skiller seg fra aksjer er gjennom muligheten for avkastning som de tilbyr. Hvis man eier en aksje som stiger 50% vil man få 50% avkastning. Med opsjoner kan dette tallet være ekstremt mye høyere opptil flere hundre prosent ved store kurssvingninger.