Hva er Unoterte Aksjer?

Unoterte aksjer er aksjene til selskaper som ikke er notert på børsen. Unoterte aksjer tilhører gjerne mindre selskaper som ikke er store nok til å handles på børsen. Disse selskapene er gjerne unge selskaper i vekst, start-ups eller andre små selskaper som trenger risikovillig kapital fra investorer.