Tilbakekjøp eller utbytte? -Hva lønner seg?

Hva lønner seg av tilbakekjøp av aksjer og utbetaling av utbytte? Det er flere faktorer som spiller inn i hva som gir best avkastning for aksjonærene. I denne artikkelen skal vi sammenligne disse to formene for tilbakeføring av kapital, og finne ut hva som er best. Tilbakekjøp av aksjer er når et selskap bruker resultatet sitt til å kjøpe tilbake sine egne aksjer fra markedet. Disse aksjene blir som regel slettet slik at det er færre utestående aksjer. På denne måten vil hver resterende aksje være verdt mer enn den var før tilbakekjøpet. Hver aksje vil også ha rett på en litt større del av utbytte siden det er færre aksjer å dele på.

Alt du bør vite om tilbakekjøp av aksjer

Tilbakekjøp av aksjer har blitt mer og mer populært på børser over hele verden de siste årene. Et tilbakekjøp innebærer at selskaper bruker en andel av årsresultatet sitt på å kjøpe aksjer fra markedet. Disse aksjene kan enten bli værende i selskapet eller slettet. Det finnes flere grunner til at selskaper velger å kjøpe tilbake aksjene sine fra markedet. Alle grunnene resulterer i høyere aksjekurs og høyere avkastning for aksjonærene, men på forskjellige måter, nå skal vi se på de forskjellige måtene tilbakekjøp påvirker aksjekursen.

Shorte aksjer -Hvordan tjene penger når aksjer faller?

Å shorte aksjer betyr at du låner aksjer du selv ikke eier, selger de i markedet, og kjøper de tilbake senere for en lavere pris. Å shorte aksjer betyr altså at man tjener penger på at aksjekursen faller. Når man skal shorte en aksje er man altså avhengig av å få låne aksjene av enten en megler, bank eller en annen investor. Dersom aksjekursen stiger når du er short vil du måtte kjøpe tilbake aksjene for mer enn du solgte de for. Da kan du fort tape mye penger.

Aksjetips for deg som liker utbytteaksjer

Her har vi samlet aksjetips for de som liker å investere i utbytteaksjer. Aksjetipsene er laget for å kunne gi en enkelt og greit anbefaling om hvilke selskaper du bør investere i for å få utbetalt et godt utbytte i mange år. Når vi analyserer aksjer legger vi stor vekt på det fundamentale i selskapet. Aksjetipsene våre er basert på selskapenes soliditet, lønnsomhet, vekst, markedsposisjon, og merkevare. Disse tipsene er ment som en innledning og en oppfordring for at du som investor skal kunne danne deg et bedre bilde av operasjonen til selskapene. Vi oppfordrer alle våre lesere til å analysere selskapene selv. Slik at du kan komme frem til en egen mening om selskapene er verdt å investere i.

Hedging -Hvordan redusere risiko og øke avkastning

Hedging betyr å sikre seg mot tap ved å ta en posisjon der du vil tjene der du ellers hadde tapt. Man kan hedge de fleste investeringer som f.eks aksjer, opsjoner og obligasjoner. All hedging går ut på å redusere risiko. I aksjemarkedet er det flere måter man kan hedge en aksje eller portefølje. Ofte vil investorer bruke opsjoner eller obligasjoner for å hedge mot fall i aksjekursen. Hedging kan utføres på stort sett alle aktiva der det finnes noe annet du kan kjøpe som vil stige eller holde seg i verdi dersom det opprinnelige aktivaet faller i verdi.

Arbitrasje -Hva er arbitrasje?

Definisjonen av arbitrasje er å kjøpe noe til en pris, og selge det til en annen høyere pris samtidig. Arbitrasje brukes som oftest om finansielle instrumenter som aksjer, obligasjoner, råvarer eller opsjoner. Ideén bak arbitrasje er å tjene penger på verdipapirer som er priset ulikt i forskjellige markeder, uten å ta noen risiko. Man må med andre ord kjøpe, og selge noe med fortjeneste så raskt at det ikke rekker å endre seg i pris. På finansspråket brukes gjerne et litt mer utvidet definisjon av arbitrasje. Denne går ut på de samme prinsippene som vi nevnte ovenfor, men kan ofte handle om å f.eks drive arbitrasje på forskjellige aksjer som har en korrelasjon, altså sammenhengende pris. Dette er ofte tilfellet for A og B aksjer fra samme selskap. Når man snakker om arbitrasje i dagligspråket snakker man ofte egentlig om å utnytte små prisforskjeller og ueffektiv prising i markeder.

Hvordan betale mindre i formueskatt

Formueskatt er en av mange gleder man kan fryde seg over i Norge. Heldigvis finnes det måter å betale mindre i formueskatt. Hva formuen din er investert i, og hvordan den er fordelt har nemlig mye å si for hvor mye du må betale i formueskatt hvert år. I denne artikkelen skal vi vise deg noen tips til hvordan du kan betale mindre i formueskatt.

Emisjon -Hva er en emisjon?

Når selskaper gjennomfører emisjoner selger de egne aksjer til investorer. Dette kalles også for å hente penger. I en emisjon vil selskapet utstede nye aksjer som de selger til investorer for å få inn kapital. Det kan være flere grunner til at et selskap velger å ha en emisjon, som regel ønsker selskapet å investere i nye prosjekter eller øke soliditeten sin. Det finnes i hovedsak to typer emisjoner, fortrinnsrettet- og rettet emisjon. Disse skal vi forklare videre i artikkelen, sammen med alt du trenger å vite om emisjoner.