På Personligfinans.no er vår ambisjon å lære deg hvordan du kan nå dine finansielle mål. Vi skriver ukentlige artikler om  Aksjer, Fond, Sparing og Investering. Vi legger også ut aksjeanalyser.

Personligfinans er en organisasjon skapt for å lære bort grunnleggende økonomi til andre. 

Vår motivasjon er at vi ser mange i samfunnet som sliter med økonomien til tross for at de har god inntekt. Dette skal vi gjøre noe med! Vi mener at gjennom sparing og langsiktig investering kan alle nå sine økonomiske mål, om det er egen bolig, tidlig pensjon eller bare en mer stabil privatøkonomi.  

Følg oss videre på veien for å lære hvordan du kan oppnå økonomisk frihet og stabilitet.