Analyse av Europris (EPR) ASA -Verdiselskap på billigsalg?

Europris ASA (ticker EPR) er et selskap notert på Oslo børs under ticker symbolet EPR. Selskapet har fått hard medfart siden sin børsnotering i 2015, og er for øyeblikket ned nesten 50% fra noteringskursen. Europris er Norges største aktør innenfor discount variety retail (på godt norsk en billigkjede). Selskapet sin børsverdi har i stor grad blitt påvirket av den såkalte «butikkdøden» som har foregått de siste årene.