Forskjellen på AS og ASA

Forskjellen på AS og ASA er at for å starte et AS kreves det kun 30.000 kr i egenkapital. For et ASA er det ikke et fast krav om egenkapital, men markedsverdien må være på over 300 millioner kr. AS selskaper er privateid, det er som oftest én eller flere personer som er aksjonærer i selskapet. ASA selskap er børsnotert, de kan ha flere tusen eiere og aksjene kjøpes og selges fritt på børsen.

A og B aksjer, hva er forskjellen?

A og B aksjer er aksjer i samme selskap med forskjellige rettigheter. A og B aksjer handles gjerne til forskjellige priser fordi de gir eieren rett på ulike ting i selskapet. Som oftest gir A klassen flere stemmerettigheter enn de andre klassene. B klassen er som regel de «vanlige aksjene» der man får rett til en del av resultatet til selskapet.

Hva er Opsjoner? -Alt du må vite om opsjoner

Ved å kjøpe en opsjon får du retten, men ikke forpliktelsen til å kjøpe eller selge en aksje på et bestemt tidspunkt til en bestemt pris i fremtiden. Måten opsjoner skiller seg fra aksjer er gjennom muligheten for avkastning som de tilbyr. Hvis man eier en aksje som stiger 50% vil man få 50% avkastning. Med opsjoner kan dette tallet være ekstremt mye høyere opptil flere hundre prosent ved store kurssvingninger.

Hva er Unoterte Aksjer?

Unoterte aksjer er aksjene til selskaper som ikke er notert på børsen. Unoterte aksjer tilhører gjerne mindre selskaper som ikke er store nok til å handles på børsen. Disse selskapene er gjerne unge selskaper i vekst, start-ups eller andre små selskaper som trenger risikovillig kapital fra investorer.