Burde du investere i en IPO?

En IPO, eller initial public offering er den første gangen en aksje blir tilgjengelig for handel på børsen for de fleste investorer. Å investere i en IPO kan derfor gi stor avkastning, men det kommer med en stor risiko. Historisk sett har de fleste IPO´er ikke vært særlig lønnsomme for investorer flest. Som vi skal komme inn på senere i artikkelen er det flere grunner til dette. Hovedårsaken er at selskapet som skal børsnoteres som regel venter med IPO´en sin til det kan få en god nok pris for aksjene sine.

8 Selskaper som betaler kvartalsvis utbytte

Å se på utbyttet som tikker inn på konto er en favorittaktivitet elsket av investorer over hele verden. Enda bedre kan det bli når utbyttet betales ut kvartalsvis. Vi har laget en liste over 8 norske selskaper som betaler kvartalsvis utbytte. At utbyttet betales kvartalsvis betyr at det blir utbetalt fra selskapet til aksjonærene hver tredje måned. Dette er i motsetning til normen på Oslo børs, som er utbetaling én gang i året, eller hvert halvår.

Hvordan tjene penger på stigende oljepris

Det første mange tenker på når de vil investere for en stigende oljepris er oljeselskaper. Oljeselskaper blir raskt gode investeringer når prisen på olje stiger, men det finnes bedre og mindre risikable måter å posisjonere seg i oljemarkedet. Vi skal gå igjennom noen alternative investeringer man kan gjøre for å tjene penger på stigende oljepris. Disse inkluderer blant annet Olje ETF, futures kontrakter på olje og opsjoner knyttet til oljeprisen.

Investere i gull

Hvordan investere i gull?

Det finnes flere måter å investere i gull på. Den mest åpenbare er å investere i rent, fysisk gull, i form av en gullbarre. Dette har imidlertid flere ulemper, blant annet at det er vanskelig å kjøpe og selge, samt at det er upraktisk og lite sikkert. Derfor skal vi i denne artikkelen se på noen mer praktiske måter man kan investere i gull. Gull ETF´er, gull futures og opsjoner på gull er noen av måtene man kan investere i gull, uten å faktisk eie fysisk gull.

Hvordan kjøpe aksjer i utlandet?

Når man skal kjøpe aksjer i utlandet er det flere ting man må huske på. Valutasvingninger, skatt og utbytte er alle faktorer som skiller aksjekjøp i utlandet fra kjøp av aksjer i Norge. I hovedsak foregår kjøp av utenlandske aksjer på samme måte som norske aksjer. Det største forskjellen man vil merke som investor er at det som regel er høyere kurtasje på utenlandske aksjer enn norske. I tillegg til den høyere kurtasjen vil man også være utsatt for valutasvingninger man ellers ikke ville opplevd. I denne artikkelen skal vi gå igjennom alt du trenger å vite for å kjøpe aksjer i utlandet.

Utvanning av aksjer

Utvanning av aksjer betyr at det totale antallet aksjer i et selskap øker. Utvanning av aksjer fører til at hver aksje blir verdt mindre, som følge av at selskapets eiendeler og inntjening blir delt opp i flere stykker. Utvanning av aksjer blir som oftest regnet som noe negativt av aksjonærer. Grunnen til at selskaper velger å utvanne aksjene sine er som regel at selskapet har behov for mer egenkapital. Det kan også være fordi selskapets finansiering inneholder verdipapirer som kan omdannes til aksjer eller at selskapet velger å dele ut aksjer til ledelsen eller andre.

Hva er aksjesplitt og aksjespleis?

Når et selskap gjennomfører en aksjesplitt eller en aksjespleis endrer de antall utestående aksjer for å endre prisen på aksjen. En aksjesplitt innebærer at et selskap øker antall utestående aksjer ved å f.eks splitte aksjene 2 for 1, der én aksje gjøres om til to. Ved å gjøre dette kan de senke prisen på aksjen uten å påvirke markedsverdien til selskapet. En aksjespleis er det motsatte av en aksjesplitt. En aksjespleis innebærer f.eks at man gjør om 2 aksjer til 1. Gjennom en aksjespleis kan man redusere de utestående aksjene slik at aksjekursen stiger. Dette påvirker heller ikke den totale verdien av selskapet.

Tilbakekjøp eller utbytte? -Hva lønner seg?

Hva lønner seg av tilbakekjøp av aksjer og utbetaling av utbytte? Det er flere faktorer som spiller inn i hva som gir best avkastning for aksjonærene. I denne artikkelen skal vi sammenligne disse to formene for tilbakeføring av kapital, og finne ut hva som er best. Tilbakekjøp av aksjer er når et selskap bruker resultatet sitt til å kjøpe tilbake sine egne aksjer fra markedet. Disse aksjene blir som regel slettet slik at det er færre utestående aksjer. På denne måten vil hver resterende aksje være verdt mer enn den var før tilbakekjøpet. Hver aksje vil også ha rett på en litt større del av utbytte siden det er færre aksjer å dele på.

Alt du bør vite om tilbakekjøp av aksjer

Tilbakekjøp av aksjer har blitt mer og mer populært på børser over hele verden de siste årene. Et tilbakekjøp innebærer at selskaper bruker en andel av årsresultatet sitt på å kjøpe aksjer fra markedet. Disse aksjene kan enten bli værende i selskapet eller slettet. Det finnes flere grunner til at selskaper velger å kjøpe tilbake aksjene sine fra markedet. Alle grunnene resulterer i høyere aksjekurs og høyere avkastning for aksjonærene, men på forskjellige måter, nå skal vi se på de forskjellige måtene tilbakekjøp påvirker aksjekursen.