En IPO, eller initial public offering er den første gangen en aksje blir tilgjengelig for handel på børsen for de fleste investorer. Å investere i en IPO kan derfor gi stor avkastning, men det kommer med en stor risiko. Historisk sett har de fleste IPO´er ikke vært særlig lønnsomme for investorer flest. Som vi skal komme inn på senere i artikkelen er det flere grunner til dette. Hovedårsaken er at selskapet som skal børsnoteres som regel venter med IPO´en sin til det kan få en god nok pris for aksjene sine. Denne prisen viser seg som oftest å være vesentlig høyere enn selskapets underliggende verdi.

Investere i IPO

Hva er en IPO?

Hvorfor børsnotere selskap

Det er i hovedsak to grunner til at man velger å børsnotere et selskap. Den første er at selskapet trenger kapital. Å hente kapital gjennom en emisjon er lettere for børsnoterte selskaper enn for private selskaper. Denne kapitalen brukes som regel for å utvikle selskapet og investere i videre vekst. Den andre grunnen til at selskaper går på børs er at eiere som var tidlig inne i selskapet, slik som grunnleggere eller tidlige investorer ønsker å selge unna noen eller alle aksjene sine. Ved å børsnotere selskapet gjennom en IPO kan disse eierne som regel få en mye høyere pris for aksjene sine.

IPO prosessen

Det første steget i en IPO er at selskapet kontakter investeringsbanker som kommer med tilbud om å håndtere børsnoteringen. Deretter samles all informasjonen som trengs for at selskapet skal kunne søke om børsnotering på Oslo børs. Så vil investeringsbankene markedsføre selskapet og forsøke å finne ut hvor mange som er interessert i aksjen. Dette vil være med på å avgjøre hvilken pris aksjene noteres til. Gjennom markedsføringsprosessen kan både prisen på aksjene, antall aksjer og noteringsdatoen endres. Vi kommer tilbake til hvorfor det er viktig for selskaper å børsnoteres på riktig tidspunkt senere. Deretter, på IPO dagen vil aksjene være tilgjengelig for kjøp og salg av alle aktørene i markedet.

Hvorfor du burde investere i en IPO

Høy omsetning, høy volatilitet

En av de største grunnene til at folk investerer i IPO´er er at det som regel forventes høy omsetning og aktivitet i aksjen. Dette gir et perfekt grunnlag for spekulativ og kortsiktig trading. Mange daytradere og mer aktive investorer deltar i IPO´er med hensikt om å dra nytte av store svingninger i aksjekursen.

Et eksempel på en svært vellykket IPO som skjedde tidligere i år er Beyond Meat. Aksjen steg med over 260% i løpet av kun 2 måneder etter noteringen. I etterkant har aksjen riktignok falt ned til nærmere IPO prisen. Uansett er det gode muligheter for å få med seg store kurssvingninger om man er aktiv og følger godt med.

Mulighet for å komme tidlig inn i et godt selskap

Listen over vellykkede IPO´er er lang og eksemplene på selskaper som har gjort det bra etter en IPO er mange. Apple og Google er blant de mest kjente. Mulighetene for å investere tidlig i et selskap med gode fremtidsutsikter er som regel best når man kjøper på den første handelsdagen. Mange investorer er også bekymret for at aksjekursen vil stige langt over IPO prisen i løpet av kort tid, og velger å kjøpe tidlig av den grunn.

Hvorfor du ikke burde investere i en IPO

Å kjøpe aksjer i en IPO kan være smart dersom du trader aktivt. For langsiktige investorer derimot har historien vist det motsatte. Her har vi samlet flere argumenter for hvorfor du ikke burde investere i en IPO.

Mange innsidere selger aksjene sine under en IPO

Vi nevnte innledningsvis at en av de største grunnene til at selskaper blir børsnotert er at eierne vil selge aksjene sine til en høyere pris. Dette kan være problematisk dersom disse eierne tidligere har bidratt til selskapets suksess. Ofte ser man et helt eller delvis eierskifte som følge av børsnoteringer. Noen ganger viser dette seg å være positivt for selskapet, andre ganger ikke. Som regel blir salg av aksjer fra innsidere sett på som et svært negativt tegn for investorer.

Det minst heldige for aksjonærer i et ny-notert selskap er hvis gründeren forlater selskapet. Dette har ofte en markant effekt på utviklingen i selskapet på lang sikt.

En IPO er nesten alltid overpriset

Husker du at vi nevnte hvordan investeringsbanker og eiere kan endre tidspunkt og pris på en IPO så mye de vil? Grunnen til dette er at de selvfølgelig ønsker å få så mye penger for aksjene sine som mulig. Dersom en IPO er planlagt å finne sted på en gitt dato, men markedet utvikler seg negativt, vil IPO´en som regel utsettes frem til etterspørselen etter aksjer er høyere.

Dette fører nesten uten unntak til at selskaper børsnoteres på toppen, eller nært toppen av høyden på aksjemarkedet. I tillegg til dette har som regel investeringsbankene markedsført selskapet til investorer og drevet etterspørselen så høyt at selskapet er verdsatt langt over sin underliggende verdi. Det å kjøpe dyre aksjer på toppen av et bull-marked er som vi alle vet en dårlig investering.

Historisk dårlig avkastning ved å investere i en IPO

En statistisk undersøkelse gjennomført av Jeremy Siegel ved Wharton school på universitetet i Pennsylvania fant ut at dersom du hadde kjøpt en lik mengde av hver IPO fra 1968 til 2003, ville du fått dårligere avkastning enn small-cap indexen i 29 av de 33 årene. Dette er spesielt urovekkende ettersom disse årene inkluderer IPO´er fra selskaper som Microsoft og Oracle. Dette henger sammen med forrige avsnitt om verdsettelsen av IPO´er. At denne som regel er vesentlig høyere enn den underliggende verdien i selskapet

Disse tallene er hentet fra en statistisk analyse utført av professor i finans Jay R. Ritter ved universitetet i Florida. Tallene viser avkastningen ved å kjøpe selskaper på noteringsdagen. Det skilles mellom selskaper som omsetter for under og over én milliard dollar. Det mest interessante med denne analysen er at avkastningen på første handelsdag i snitt ligger på 18,6% for de mindre selskapene og 8,6% for de større. Dette støtter vår oppfatning om at det er mulig å få god avkastning dersom man er kortsiktig.

En annen ting som er verdt å merke seg er at den markedsjusterte avkastningen over 3 år i snitt er dårligere for de mindre selskapene enn de større.

Konklusjon

Å kjøpe aksjer i IPO´er er sjeldent en god investering dersom du er en langsiktig investor. Hvis du derimot har en kortsiktig horisont og er villig til å ta risiko kan IPO´er være en god mulighet for rask avkastning.

Vi i personligfinans forsøker å fremme en investeringsfilosofi som baserer seg på grundig fundamental analyse og langsiktig eierskap, ikke kortsiktig spekulasjon. Vår anbefaling til våre lesere er derfor å være skeptisk til ny-noterte selskaper. Vi kan selvfølgelig ikke se bort i fra at IPO´er er gyldne muligheter for aktive tradere, men vår oppfatning er at dette bør være forbeholdt erfarne tradere.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *