Å se på utbyttet som tikker inn på konto er en favorittaktivitet elsket av investorer over hele verden. Enda bedre kan det bli når utbyttet betales ut kvartalsvis. Vi har laget en liste over 8 norske selskaper som betaler kvartalsvis utbytte.

At utbyttet betales kvartalsvis betyr at det blir utbetalt fra selskapet til aksjonærene hver tredje måned. Dette er i motsetning til normen på Oslo børs, som er utbetaling én gang i året, eller hvert halvår.

Kvartalsvis utbytte

Disclaimer
Denne artikkelen er ikke en analyse eller en anbefaling av aksjene nevnt under. Sett deg alltid grundig inn i selskaper før du investerer i de. Vi minner også om at bare fordi selskaper betaler utbytte ett år, er det ingen garanti for senere utbetalinger.


Hvorfor kvartalsvis utbytte er bedre enn årlig

Fast inntekt

En av grunnene til at investorer foretrekker selskaper som betaler utbyttet sitt kvartalsvis er fordi dette gir investoren en fast inntekt hver tredje måned. Mange investorer har som mål å kunne leve av utbyttet de får fra aksjene sine. Da er det praktisk å slippe og vente 12 måneder mellom hver utbetaling.

Større frihet til å allokere kapital

Ved å eie selskaper som betaler kvartalsvis utbytte får man mer frihet til å allokere kapitalen sin fritt, uten å måtte selge aksjer. Det betyr at dersom du ser en annen god investeringsmulighet, kan du bruke utbyttet fra andre selskaper til å kjøpe aksjer.

Kontinuerlig reinvestering av utbytte

En annen fordel med kvartalsvis utbytte er at man kan reinvestere utbyttet flere ganger i året. Å bruke utbyttet man får til å kjøpe flere aksjer i samme selskap kan ofte være en god investering. På sikt vil man bygge seg opp flere og flere aksjer, uten å måtte sette inn mer penger. Dette fører igjen til høyere utbytter, flere aksjer osv.

Grunnen til at denne strategien er mer fordelsmessig med kvartalsvis utbytte er at du enklere kan kjøpe på aksjens gjennomsnittskurs. Målet med å kjøpe på gjennomsnittskursen er å eliminere svingninger i aksjekursen som faktor. Ofte er vi som investorer dårlige til å kjøpe når det er billig, og selge når det er dyrt. Dersom du kjøper aksjer for utbyttet hver tredje måned eliminerer du denne svakheten. Dette fører som regel til bedre avkastning over lang sikt.

Aker BP

Aker BP er et norsk oljeselskap som driver med produksjon og leting etter olje. Selskapet ble dannet i 2016 som en fusjon mellom BP Norge og Det norske oljeselskap. De største eierne per dags dato er Aker og noen tidligere eiere fra Det norske oljeselskap. Selskapet betaler i dag 12,13 kr per aksje i utbytte (3,03 kr kvartalsvis). Dette tilsvarer en direkteavkastning på 4,58%.

Ettersom selskapet driver med produksjon av olje er det naturligvis usikkerhet knyttet til utbyttet de neste årene. Dette betyr også at dersom oljeprisen skyter i været vil utbyttekapasiteten være betydelig høyere.

Den enkleste måten å investere i selskapene på denne listen er gjennom Nordnet. Dersom du oppretter en aksjesparekonto på Nordnet kan du utsette skatt på utbyttet frem til du tar pengene ut fra kontoen. Du kan enkelt opprette en bruker ved å trykke her.

American Shipping Company

American Shipping Company (AMSC) er et selskap som driver med skipsfinansiering (les utleie av skip) i USA. AMSC opererer i det såkalte Jones Act markedet i USA og har 10 skip på langtidskontrakter. Jones Act er en amerikansk lov som krever at all skipstrafikk mellom to steder i USA må utføres av amerikanske skip, eid i USA med amerikanske arbeidere. Selskapets største eier er Aker, og selskapet ble opprettet i 2005. AMSC betaler kvartalsvis utbytte til aksjonærene sine på 2,7 kr. Dette tilsvarer en direkteavkastning på 7,54%.

4 av kontraktene til AMSC går ut i 2020, og ytterligere 5 utløper i 2022. Dersom selskapet ikke klarer å finne nye oppdrag til skipene kan dette bety en reduksjon i utbytte kapasiteten. Det er hittil ingen indikasjon på at selskapet ikke klarer å holde skipene i arbeid.

Equinor

Dette selskapet trenger nok ingen lang introduksjon. Det som er verdt å vite om Norges mest verdifulle børsnoterte selskap er at staten eier rundt 67% av selskapet. Equinor har også satset stort på havvind prosjekter og solenergi. Sistnevnte gjennom kjøpet av en betydelig andel av aksjene i Scatec solar, som bygger solcelleparker. Equinor har nylig startet produksjonen på Johan-Sverdrup feltet, som er et av de største feltene på norsk sokkel. Selskapet driver også leting, produksjon og investering i fornybar energi i over 36 land. Disse inkluderer Venezuela, Brazil og Australia. Selskapet betaler et kvartalsvis utbytte på 2,04 kr per kvartal. Dette gir en direkteavkastning på ca 4,75%.

Frontline

Frontline (FRO) er et tankrederi notert på Oslo børs. Selskapets største eier er John Fredriksen. Selskapet har sin opprinnelse i Frontline AB som ble notert på børsen i Stockholm i 1985. Fredriksen tok kontroll over selskapet i 1996. I dag opererer selskapet 67 oljetankere. Selskapet betaler kvartalsvis utbytte på 0,31 kr per aksje. Dette tilsvarer en direkteavkastning på 1,3% som er noe lavere enn resten av selskapene på denne listen. Litt av grunnen til dette er at aksjekursen har dobblet seg i løpet av året. Grunnen til stigningen i aksjekursen er forventninger om sterk lønnsomhet grunnet høyere tankrater de siste par månedene. Mange forventer også at utbyttet vil økes i løpet av høsten 2019.

Golden Ocean Group

Golden Ocean Group (GOGL) er et rederi som opererer 77 tørrbulk skip. Selskapet er registrert i Bermuda og børsnotert i New York og på Oslo børs. Selskapet ble grunnlagt i 1996 og driver i dag frakt av tørrbulk over hele verden. Selskapet har slitt med svakere lønnsomhet etter nedgangen i tørrbulkmarkedet, men stigende dagsrater har ført til god lønnsomhet og større utbytter i 2018. Selskapet betaler et kvartalsvis utbytte på ca. 0,83 kr per aksje. Dette tilsvarer en direkteavkastning på ca 6,10% årlig. Selskapet er i stor grad avhengig av tørrbulkmarkedet for å opprettholde kontantstrømmen sin. Med innføringen av IMO 2020 blir det spennende å se hvordan utbyttet utvikler seg de neste årene.

Mowi

Mowi (MOWI), som endret navn i 2018 fra Marine Harvest er et selskap som driver med lakseoppdrett. Selskapet ble startet i 1964 og har vokst både organisk og gjennom oppkjøp. De siste årene har etterspørselen etter oppdrettslaks økt enormt i hele verden. Høyere laksepris og gode driftsmarginer har ført til at Mowi har bitt en av de sterkeste utbyttebetalerne på Oslo børs. Selskaper betaler 2,6 kr i kvartalsvis utbytte. Årlig utgjør dette en direkteavkastning på 4,52%.

Norwegian Property

Norwegian Property (NPRO) er et eiendomsselskap som eier og leier ut næringseiendom i Oslo området. Selskapet betaler et kvartalsvis utbytte på 0,07 kr per aksje, og har en direkteavkastning på 2,18%.

Ocean Yield

Ocean Yield (OCY) er enda et selskap som driver med finansiering og utleie av skip. Ocean Yield er også eid av Aker og ble opprettet i 2012. Siden da har selskapet betalt utbytte 25 kvartaler på rad. Nylig gikk kontrakten for Dhirubhai-1, et flytende oljeutvinningsskip ut. FPSO´en sto for nærmere brorparten av overskuddet til Ocean Yield, og selskapet har hatt lavere inntjening siden. Dhirubhai-1 venter for øyeblikket på en ny kontrakt, og denne avgjørelsen vil være essensiell for utbyttet til selskapet. Selskapet betaler i dag et kvartalsvis utbytte på 1,58 kr, dette vil bli kuttet ned i første kvartal 2020 dersom skipet ikke blir leid ut. Direkteavkastningen er for øyeblikket på 12,29% som er det høyeste på denne listen. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt utbyttet til Ocean Yield fremover.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *