Det første mange tenker på når de vil investere for en stigende oljepris er oljeselskaper. Oljeselskaper blir raskt gode investeringer når prisen på olje stiger, men det finnes bedre og mindre risikable måter å posisjonere seg i oljemarkedet. Vi skal gå igjennom noen alternative investeringer man kan gjøre for å tjene penger på stigende oljepris. Disse inkluderer blant annet Olje ETF, futures kontrakter på olje og opsjoner knyttet til oljeprisen.

tjene penger på stigende oljepris

Ulempen med oljeaksjer

Oljeaksjer som Equinor, Aker BP og DNO kan være gode investeringer, spesielt når oljeprisen stiger. Problemet med å investere i oljeselskaper er at det er en god del selskaps risiko forbundet med hvert selskap. Dersom bakgrunnen for investeringen din er at du har tro på en høyere oljepris i fremtiden er det enklere å kutte ut denne risikoen fullstendig. Eksempler på selskapsrisiko kan være gjeld, problemer med ledelsen, problemer med produksjonen, plattformer osv. Dette er som regel vanskelig å forutse. Det kan også være svært negativt for aksjekursen til selskapet, selv om oljeprisen stiger.

Olje ETF

Vi begynner med en liten begrepsavklaring. ETF står for Exchange Traded Fund og betyr børsnotert fond på nynorsk. En ETF er akkurat som et vanlig fond, bortsett fra at det handles direkte på børsen. Det betyr med andre ord at du kan handle ETF´er like raskt som du handler aksjer, samt at de er mye mer likvide. Det som også skiller ETF´er fra vanlige fond er at de kan inneholde nesten hva som helst. ETF´er har blitt mer og mer populært hos tradere og investorer de siste årene fordi de tilbyr spesifikk eksponering mot f.eks oljeprisen. En ETF som speiler utviklingen i oljeprisen er United States Oil Fund LP. Den enkleste måten å kjøpe denne ETF´en er gjennom Nordnet. Dersom du ikke allerede har en Nordnet konto kan du opprette en gratis ved å trykke her.

Måten oljepris ETF´er fungerer på er at fondet kontinuerlig kjøper future kontrakter på olje. Når disse kontraktene går ut kjøper fondet nye. Denne prosessen med rullerende kontrakter fører til at verdien på fondet følger prisen på olje. Dette er derimot ikke alltid 100% nøyaktig. Ettersom fondet må betale en premie for å kjøpe kontraktene vil verdien aldri 100% etterligne prisen på olje. Uansett er dette definitivt den enkleste måten å tjene penger på stigende oljepris.

Man kan også kjøpe olje ETF´er med giring. Giring innbærer at du får en eksponering mot olje som er større enn det beløpet du kjøpte for. Det finnes for eksempel olje ETF´er med 3x eller 10x giring. Det betyr at dersom oljeprisen stiger med 10% så stiger ETF´en med 30% (3x) eller 100% (10x). Vi anbefaler i midlertid ikke våre lesere å kjøpe disse ETF´ene hvis du ikke har erfaring med giring fra før. Ulempen er selvfølgelig at denne giringen også påvirker negative bevegelser. Det vil si at et 30% fall i oljeprisen vil føre til 90% fall i ETF´en dersom den har giring på 3x.

Det finnes også ETF´er som stiger dersom oljeprisen synker, såkalte short oil ETF´er. Disse fortjener egentlig sin egen artikkel men i utgangspunktet fungerer de på motsatt måte av en vanlig olje ETF.

Olje futures

En futures kontrakt er en avtale om kjøp av en råvare til en gitt pris med levering og oppgjør en gang i fremtiden. Måten man tjener penger på futures er at man for eksempel kjøper en olje future kontrakt med levering om tre måneder til 50 dollar fatet. Dersom prisen på olje er over 50 dollar på leveringsdatoen vil du tjene differansen. Dersom prisen synker vil du tape penger på forskjellen mellom prisen nå og prisen når kontrakten ble inngått.

Fordelen med olje futures er at de koster relativt lite. Du trenger ikke å faktisk ha nok kapital til å kjøpe 1000 fat olje for å kjøpe en futures kontrakt. Det du må passe på er at du har nok dekning til å gjøre opp for deg dersom prisen ikke beveger seg i din favør. Du kan fort bli sittende med et stort krav dersom du har handlet for mer enn du har råd til.

Grunnen til at vi anbefaler olje ETF´er fremfor futures er at futures ikke er like tilgjengelig for private investorer. Futures kontrakter handles i relativt store volum på futures børser. Fordelen fremfor en ETF er at du vil få en mer direkte eksponering uten mellommann.

Olje opsjoner

Dersom du mener oljeprisen skal stige raskt og mye i nærmeste fremtid er opsjoner den beste måten å posisjonere seg. En opsjon er kontrakt som gir kjøperen retten, men ikke forpliktelsen, til å kjøpe en gitt aksje/råvare på et gitt tidspunkt i fremtiden for en avtalt pris, dersom prisen på råvaren/aksjen er over et gitt nivå. Dette er en ganske lang og innviklet definisjon, så hva betyr det i praksis?

Jo, det betyr at dersom du kjøper en kjøpsopsjon på olje med innløsningspris på 60 dollar og olje stiger til 70 dollar, så vil du tjene 10 dollar per opsjon. Det høres kanskje ikke så spesielt ut, men en opsjon kan koste alt fra 5 dollar til bare noen cent. Prisen du må betale for opsjonen er bla. avhengig av hvor stor forskjell det er mellom innløsningsprisen og dagens pris. Det betyr at jo lenger unna innløsningsprisen er, jo billigere er opsjonen.

Derfor er opsjoner den beste måten å tjene penger på ekstraordinære svingninger i oljeprisen. Avkastningen på opsjoner kan fort nærme seg flere hundre prosent dersom du har truffet riktig. Ulempen med opsjoner er at dersom prisen på det underliggende aktivaet ikke er høyere enn innløsningsprisen så taper du hele beløpet du kjøpte opsjonen for.

Girede derivat produkter

Den siste måten man kan tjene penger på en stigende oljepris er gjennom girede derivat produkter. Dette er en felles benevnelse for flere ulike produkter som vi ikke har nok plass til å gå igjennom hver for seg. Det de alle har til felles er at de i likhet med de girede Olje ETF´ene tilbyr et giret eksponering til oljeprisen. Denne eksponeringen kan være på inntil 10x. Fordelen med noen av disse produktene er at de har en innebygget stop loss funksjon. Det betyr at du ikke kan tape mer enn du kjøpe produktet for. Dette er positivt fordi det fjerner risikoen for tap som er høyere enn det investerte beløpet. Det negative er at disse stop-loss funksjonene slår inn automatisk. Det betyr at dersom oljeprisen bikker under bunn nivået for produktet du kjøpte så vil posisjonen stenges, og du vil ha tapt alle pengene du investerte.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *