Det finnes flere måter å investere i gull på. Den mest åpenbare er å investere i rent, fysisk gull, i form av en gullbarre. Dette har imidlertid flere ulemper, blant annet at det er vanskelig å kjøpe og selge, samt at det er upraktisk og lite sikkert. Derfor skal vi i denne artikkelen se på noen mer praktiske måter man kan investere i gull. Gull ETF´er, gull futures og opsjoner på gull er noen av måtene man kan investere i gull, uten å faktisk eie fysisk gull.

Oppsummering:

Den beste måten å investere i gull er gjennom børsnoterte fond som eier gull, f.eks SPDR Gold trust. Gull ETF´er kan enkelt kjøpes gjennom en aksjemegler som Nordnet. Dersom du ikke allerede har en konto hos Nordnet kan du enkelt opprette en konto ved å trykke her.

Hvorfor investere i gull?

Gull er en råvare akkurat som jern, olje eller sukker. I likhet med disse råvarene kan gull handles på børser over hele verden. Hver dag omsettes det gull for flere hundre millioner kroner over hele verden. Dette fører til at gullprisen beveger svært mye på seg fra dag til dag. Denne prissvingningen er det mange investorer, tradere og spekulanter som ønsker å utnytte.

Hva bestemmer prisen på gull?

Gullprisen bestemmes av markedet, som igjen drives av tilbud og etterspørsel. Dersom det er mange som ønsker å kjøpe gull, enten for å lage smykker eller for å investere i det, stiger prisen. Dersom det er flere som vil selge gull synker prisen. Men hva er det som driver etterspørselen?

Etterspørselen etter gull til bruk i industri og produksjon av smykker, ringer osv. er relativt konstant. Den svinger lite fra år til år samtidig som mengden gull i verden forblir relativt konstant. Det er derfor ikke gull sine fysiske og estetiske kvaliteter som er mest attraktivt for de som ønsker å eie det. Det som er ettertraktet, er gull sine finansielle egenskaper.

Hvorfor gull stiger i verdi når økonomien går dårlig

Under kan man se en graf over gullprisen sammenlignet med DJIA indeksen i USA under finanskrisen i 2008.

Gullprisen i oransje mot DJIA indeksen i blått (2000-2010)
Området i grått markeder negativ vekst i økonomien

Som vi ser steg gullprisen markant under finanskrisen og i årene etter. Grunnen til dette er at når børsen begynner å falle og investorer blir nervøse, så leter de etter et trygt sted å plassere pengene sine. Den mest åpenbare løsningen på dette er å putte pengene i banken. Under og etter finanskrisen var dette derimot sett på som svært risikabelt, dette er det to årsaker til.

Den første er at man generelt var redd for at bankene over hele verden skulle kollapse og at ingen ville få tatt ut pengene sine. Den andre er at rentene som regel vil synke etter en nedgang i økonomien. Dette betyr at at man ikke vil få en god avkastning på pengene sine dersom de står i banken, samt at hvis rentene er lave nok (slik som de er nå) vil pengene tape seg i verdi på grunn av inflasjon. Dersom man investerer i gull fremfor å ha pengene i banken vil gullet holde sin verdi bedre i forhold til inflasjon. Det er derfor man gjerne sier at gull er et inflasjonsbeskyttet aktiva.

Grunnen til at gull holder seg i verdi selv om inflasjonen stiger er rett og slett fordi det finnes en begrenset mengde gull i verden. Når mengden gull i verden holder seg konstant, vil ikke prisen øke. Selv om mengden penger (inflasjonen) stiger.

Hvorfor alle vil investere i gull

Dette er bakgrunnen for hvorfor man bør investere i gull når man mener økonomien vil gå dårlig, men det finnes en annen forklaring på hvorfor gull stiger i verdi. Det har seg jo selvfølgelig slik at det ikke er noen hemmelighet at gull stiger når børsen faller. Det er faktisk en av de mest anerkjente korrelasjonene i finans. Det betyr at hver eneste investor, trader og spekulant i hele verden vil være investert i gull når økonomien faller og prisen på gull begynner å stige. Dette er det man kaller en spekulativ interesse. Folk kjøper gull fordi de tror det vil stige i verdi, den økte etterspørselen fører til at gull stiger i verdi, noe som igjen fører til at andre kjøper gull med samme tro om at det vil stige videre. Du ser sikkert hvordan dette fører til en selvforsterkende sirkel av prisstigning.

Ulemper med å investere i gull

Hittil har vi sett på fordelene med å investere i gull, det er derfor rimelig at vi ser på ulempene forbundet med det. Som vi vet drives gullprisen av tilbud og etterspørselen i markedet, men hva skjer når etterspørselen synker? Det åpenbare svaret er at prisen faller. På samme måte som prisstigningen førte til mer prisstigning fører fall i prisen til mer fall. Det er med andre ord ikke 100% trygt å sette alle sparepengene i edelt metall.

Hvorfor kjøp av gull ikke kan kalles en «investering»

Dette høres kanskje litt rart ut. Her sitter man å leser en artikkel om å investere i gull, bare for å finne ut at det ikke er noe som heter å «investere» i gull, men heng med litt til. Grunnen til kritikken av ordet «investere» er at gull i seg selv kun er en råvare, et metall som ikke har noen annen hensikt enn at vi mennesker sier det har verdi, samt at vi liker å se på det.

Warren Buffet, som er en av verdens fremste investorer sa det best når han sa at dersom man kjøper alt gullet i hele verden vil man få en kube på 20,5 meter i høyde. Denne kuben vil være vakker å se på, man kunne til og med tatt på den og kost litt med den, men hva kan den gjøre? Hva kan denne kuben produsere, skape eller lage?

Svaret er absolutt ingenting. Den eneste måten man kan tjene penger på å eie denne kuben er dersom man selger den til noen andre for mer enn man kjøpte den for. Buffet sier også at for den samme prisen som denne kuben ville kostet. Kunne man kjøpt flere tusen lønnsomme selskaper over hele verden. Disse selskapene, i motsetning til kuben, ville tjent penger og betalt utbytte, år etter år. Det er nettopp dette som er forskjellen mellom gull og aksjer. Gull er en råvare som kan kjøpes og selges. Mens aksjer er eierskap til produktive bedrifter. Å si at man «investerer» i gull passer derfor ikke under definisjonen til en investering, men under spekulasjon. Som for ordens skyld er å kjøpe noe med hensikt om å selge det til noen andre for en høyere pris.

Hvordan investere i gull

Nå skal vi se på noen forskjellige måter man kan investere i gull på. Vi starter selvfølgelig med den mest banale og åpenbare av de alle. Å kjøpe fysisk gull.

Investere i fysisk gull

Ulempen med å investere i fysisk gull i form av en barre, smykker eller ringer, er at det er upraktisk. Først og fremst vil du selv måtte oppbevare gullet, noe som innebærer risikoen for at det kan bli stjålet osv. For det andre vil du pådra deg transaksjonskostnader forbundet med kjøpet og salget av gullet.

Den erfarne traderen Peter Warren har sagt at man ved kjøp av fysisk gull vil måtte betale 20% mer for å kjøpe gullet enn man ville fått dersom man hadde solgt det samme dag. Denne kostnaden er forbundet med fortjenesten til de som selger fysisk gull. Samt den lave likviditeten i markedet for fysisk gull. Med lav likviditet mener vi her at det er generelt få kjøpere og selgere i markedet. Derfor vil spreaden, altså forskjellen mellom prisen folk vil kjøpe til og prisen folk vil selge til være enorm. Kort oppsummert er det en dårlig idé å gå til gullsmeden for å kjøpe seg en gullbarre.

Investere i gull ETF´er

ETF står for Exchange traded fund og er et fond man kan handle på børsen. ETF´er kan inneholde aksjer, renter eller råvarer slik som gull. ETF´en SPDR Gold shared (ticker GLD) er en ETF som inneholder gull og som følger prisen av gull nesten 100% nøyaktig. Måten dette gjøres på er at du som investor kjøper andeler i GLD. Når du kjøper andeler i GLD kjøper du altså en andel av gullbeholdningen til ETF´en. Dersom gull stiger i verdi, kan du selge andelen for mer enn du kjøpte den for. Dersom prisen synker vil du få mindre for andelene enn det du betalte.

Kostnadene forbundet med dette er 0,4% i årlig forvaltningsavgift til fondet. Pluss en kurtasje du må betale til aksjemegleren din for kjøpet/salget. Denne er typisk på rundt 0,01% av kjøpesummen. GLD ETF´en kan du kjøpe enkelt og billig hos Nordnet, Dersom du ikke allerede har en konto, kan du enkelt opprette en ved å trykke her.

Disse kostnadene, pluss at andelene dine er forsikret mot tyveri og andre uheldige hendelser gjør at dette er et av de beste alternativene for å kjøpe gull som finnes for små og mellomstore investorer i dag. Vi skal også se på noen andre måter man kan tjene penger på gull uten å eie det, verken direkte (fysisk), eller indirekte gjennom en ETF.

Kjøpe gull futures

En futures kontrakt er en avtale om kjøp eller salg av en råvare på et fremtidig tidspunkt til en på forhånd fastsatt pris. Dersom du kjøper en futures kontrakt på gull som innebærer kjøp av gull til dagens pris om 3 måneder, og gull stiger i verdi vil du tjene forskjellen på dagens pris, og prisen om 3 måneder. Man kan også selge en future kontrakt. Da tjener man penger dersom prisen faller. Å investere i gull gjennom future kontrakter innebærer med andre ord ikke å eie gull, men å avtale å kjøpe det i fremtiden.

Futures brukes primært av tradere som vil vedde på kursstigning eller kursfall. Det er ikke en metode vi vil anbefale til investorer som ikke har erfaring med futures. Spesielt dersom du selger futures kontrakter kan tapene dine være vesentlig større enn det beløpet du har investert. For å lære mer om futures kan du lese vår artikkel om hedging.

Investere i gull opsjoner

En opsjon er en avtale som gir eieren retten, men ikke forpliktelsen til å kjøpe en underliggende aktiva til en gitt pris, på et gitt tidspunkt i fremtiden, gitt at prisen er over opsjonens strikeprice. Fordelen med opsjoner er at man kan tjene potensielt ekstremt mange prosent på pengene sine. Ulempen er at dersom prisen på det underliggende aktivaet, for eksempel gull, ikke stiger over strikepricen innen utløpsdatoen. Så vil opsjonen være verdiløs, og eieren vil tape hele beløpet han kjøpte opsjonen for.

Opsjoner er heller ikke noe vi ville anbefale en hver investor å kjøpe. Opsjoner tilbyr gode muligheter til å profittere på store prissvingninger. Man kan også tjene penger på at prisen på gull faller dersom man kjøper en salgsopsjon. Opsjoner er kompliserte og det kreves at man setter seg inn i det for å forstå de. Vi har en hel artikkel om opsjoner der det står alt du trenger å vite.

Investere i aksjer i gull-selskaper

Den siste måten å investere i gull som vi skal ta for oss er gjennom å kjøpe aksjer i selskaper som utvinner gull. Først og fremst vil vi bare si at dette er en investering på lik linje med å gi pengene sine til Idar Vollvik eller Einar Aas. Grunnen til at vi sier dette er fordi investorer som har investert i gullgruver over de siste 50 årene som regel har sittet igjen med lite annet enn god livserfaring. Dersom du ønsker å tjene penger på at gullprisen stiger er dette altså ikke den beste måten å gjøre det på.

Å investere i gull-utvinnende selskaper innebærer risiko. Når man investerer i en gull ETF løper man kun risikoen for at gull vil falle i verdi. Dersom man investerer i gull selskaper løper man i tillegg risikoen for at; selskapet går konkurs, det ikke ligger gull der selskapet leter eller at ledelsen i selskapet ikke har aksjonærenes beste interesse i tankene. Det betyr ikke at man ikke kan tjene gode penger på å investere i gruve selskaper. Men det er ikke å anbefale med mindre du har god kunnskap om industrien, og vet akkurat hvilken risiko du tar


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *