Når man skal kjøpe aksjer i utlandet er det flere ting man må huske på. Valutasvingninger, skatt og utbytte er alle faktorer som skiller aksjekjøp i utlandet fra kjøp av aksjer i Norge. I hovedsak foregår kjøp av utenlandske aksjer på samme måte som norske aksjer. Det største forskjellen man vil merke som investor er at det som regel er høyere kurtasje på utenlandske aksjer enn norske. I tillegg til den høyere kurtasjen vil man også være utsatt for valutasvingninger man ellers ikke ville opplevd. I denne artikkelen skal vi gå igjennom alt du trenger å vite for å kjøpe aksjer i utlandet.

Utenlandske aksjer
Aksjer i utlandet

Hvilken aksjemegler bør man bruke for utenlandske aksjer?

De fleste aksjemeglere i Norge tilbyr handel av utenlandske aksjer. Som vi har nevnt forgår selve kjøpsprosessen på stort sett samme måte. Det viktigste for investorer når man kjøper aksjer i utlandet er å passe på kostnadene. Man kan fort pådra seg uønskede kostnader som høyere kurtasje eller valutagebyr. Vi anbefaler å bruke Nordnet for kjøp og salg av utenlandske aksjer. Det er den billigste måten å kjøpe utenlandske aksjer på. Dersom du ikke har en konto hos Nordnet kan du enkelt opprette en ved å trykke her. Nordnet har også en oversikt over kurtasje så du vet akkurat hva du betaler.

Kurtasje ved kjøp av aksjer i utlandet

Kurtasjen er det man betaler til aksjemegleren, hver gang man kjøper eller selger aksjer. Kurtasjen man må betale er ofte betydelig høyere når man skal kjøpe aksjer i utenlandske selskaper. Dette kommer av at selve kjøpet av aksjen vil foregå på den børsen der selskapet er notert, dette kan være New York eller Toronto eller en annen børs i verden.

Kurtasje har mest å si for mindre investorer med lite kapital. Som regel er det minstekurtasjen som gjør de store utslagene for kostnaden. Minstekurtasjen er altså den kurtasjen du må betale uansett hvor mange aksjer du kjøper. Som regel vil denne ligge på mellom 80 og 100 kr per handel, avhengig av hvor aksjen handles. Dersom du kjøper flere aksjer i samme handel vil prosentsatsen være av større betydning. Denne har blitt lavere de siste årene, men er fremdeles høyere enn for handel i Norge. Typisk ser man at kurtasjen i prosent ligger på ca. 0,1%, til forskjell fra 0,05% i Norge.

Kontotype for utenlandske aksjer

Aksjesparekonto er den beste kontoen å kjøpe og selge aksjer gjennom. Aksjesparekonto har mange fordeler, blant annet utsatt skatt på aksjegevinst og utbytte. Ulempen er at man ikke kan investere i selskaper som er registrert utenfor EØS området. Dette kan også gjelde selskaper som er norske men utenlandsk registrert, slik som Golden Ocean Group.

Alternativet til aksjesparekonto er da å bruke en vanlig Aksje og Fondskonto eller et investeringsselskap (eget AS). Siden det å bruke et investeringsselskap som regel ikke er et alternativ for små og middels store investorer vil vi anbefale å opprette en vanlig Aksje og fondskonto. Det er viktig å være oppmerksom på at man gjennom en Aksje og fondskonto utløser skatt i det øyeblikket man selger en aksje med gevinst. Man kan med andre ord ikke reinvestere profitten i en ny aksje uten å skatte av det.

Ting du må huske på når du handler aksjer i utlandet

Skatt på utbytte fra utenlandske aksjer

Når en utenlandsk aksje du eier betaler ut utbytte vil du motta dette på samme måte som du ville fra en norsk aksje. Forskjellen er at når du skatter av utbyttet vil du måtte skatte både i det landet selskapet er registrert, og i Norge. Vi har skrevet en utdypende artikkel om skatt på utbytte her dersom du vil lese mer om dette. Her er en kort oppsummering:

Når man mottar utbytte fra utenlandske selskaper vil man måtte betale kildeskatt til det landet der selskaper er registrert. For de fleste land inkludert USA er denne skatten på 15%. Dette betyr derimot ikke at du vil måtte betale 15% pluss den norske utbytteskatten på 31,68%. Du får fradrag på kildeskatten du betaler til utlandet fra skatteetaten. Vær oppmerksom på at i noen land vil kildeskatten være høyere enn 15% og i noen tilfeller høyere enn 30%.

Skatt på kursgevinst fra utenlandske aksjer

Vi valgte å inkludere dette punktet siden det er en vanlig feiloppfatning at man må betale skatt til utlandet dersom du selger en aksje med gevinst. Skatten på kursgevinst betales kun i Norge og ikke i det landet selskapet er registrert.

Valutasvingninger og utenlandske aksjer

Hver gang man kjøper eller selger en aksje som ikke handles på Oslo børs vil man måtte foreta et kjøp av valuta. Som regel vil dette kjøpet skje automatisk gjennom aksjemegleren din. Når du skal selge aksjen vil du motta salgsummen i den samme valutaen. Megleren din vil deretter veksle dette om til norske kroner. Hvis vekslingskursen mellom norske kroner og den valutaen du kjøpte aksjen i har endret seg, vil du tjene eller tape som følge av endringen.

Dersom du handler kortsiktig og ikke sitter på aksjer i mer enn et par dager vil ikke valutasvingninger ha noe å si. Svingninger i valutamarkedet er som regel små fra dag til dag, og det vil være sjeldent at man taper eller tjener mye på én dags svingninger (ved mindre man girer posisjonene sine).

Hvis du er en langsiktig investor kan derimot valutasvingninger være av stor betydning. La oss ta et eksempel der vi hadde kjøpt aksjer i Storbritannia.

Dersom du kjøpte aksjen i november 2016 ville du betalt en vekslingskurs på ca 13 NOK per 1 GBP. La oss si at aksjen ikke ga noen gevinst og du bestemte deg for å selge den i juli 2019. Da ville du måttet veksle til en kurs på 10,75 NOK per 1 GBP. Det ser kanskje ikke ut som all verdens forskjell, Men la oss si at du kjøpte aksjer for 100.000 kr i 2016. Dersom aksjekursen ikke hadde steget ville disse kun være verdt ca. 82.700 kr. Du ville altså tapt nesten 17,5% bare på svingninger i valuta.

Dette betyr ikke at du må frastå fra alle kjøp av utenlandske aksjer, men det krever at man er oppmerksom, og at man fatter tiltak for å fjerne eller redusere valutarisikoen forbundet med aksjekjøp i utlandet.

Hvordan redusere valutarisiko ved kjøp av utenlandske aksjer?

Det finnes flere måter å påvirke valutarisikoen man tar når man kjøper aksjer i utlandet. Den helt klart enkleste er å bruke en valutakonto. Når man har en valutakonto, har man flere valutaer på samme konto. La oss f.eks si at du handler mye i amerikanske aksjer. Da vil du kanskje velge å ha 50% av kontoen din i USD, og 50% i NOK. På den måten vil du slippe å veksle hver gang du kjøper eller selger. Men man vil selvfølgelig måtte veksle til slutt dersom man skal ha pengene ut fra kontoen. Derfor skal vi se på et annet alternativ som kan fjerne valutarisikoen helt.

Hedge valutarisiko med currency ETF

En currency ETF er et fond man kan handle gjennom børsen som tilbyr valutaeksponering short for forskjellige valutaer. Valuta ETF`er er en billig måte å hedge risikoen for valutasvingninger når man handler aksjer. Måten dette fungerer på er at ETF´en du kjøper vil være short den valutaen du eier aksjen i. Hvis dette er USD betyr dette at dersom kronen styrker seg mot dollaren, så vil ETF´en stige i verdi. Dersom du kjøper ETF´en for like mye som du kjøpte aksjer for vil stigningen i ETF´en og svekkelsen i verdien av aksjen (i NOK) motvirke hverandre.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *