Her har vi samlet aksjetips for de som liker å investere i utbytteaksjer. Aksjetipsene er laget for å kunne gi en enkelt og greit anbefaling om hvilke selskaper du bør investere i for å få utbetalt et godt utbytte i mange år. Når vi analyserer aksjer legger vi stor vekt på det fundamentale i selskapet. Aksjetipsene våre er basert på selskapenes soliditet, lønnsomhet, vekst, markedsposisjon, og merkevare. Disse tipsene er ment som en innledning og en oppfordring for at du som investor skal kunne danne deg et bedre bilde av operasjonen til selskapene. Vi oppfordrer alle våre lesere til å analysere selskapene selv. Slik at du kan komme frem til en egen mening om selskapene er verdt å investere i.

Disclaimer: Forfatterne i personligfinans eier eller har eid en eller flere av selskapene som nevnes i artikkelen.

Aksjetips Utbytte

Den enkleste og billigste måten å kjøpe aksjene vi anbefaler er gjennom Nordnet, du kan bruke linken her for å opprette en bruker hos Nordnet

Hva vi legger vekt på når vi analyserer selskaper

Det er flere faktorer som er viktige når man skal analysere et selskap. Når man gjennomfører en fundamental analyse slik som vi gjør, er fokuset stort sett retter mot regnskap og research om selskapets markedsposisjon, merkevarestyrke og konkurranse. Her er et par av punktene vi legger spesielt stor vekt på når vi skal komme med aksjetips til våre lesere.

Lønnsomhet

Når vi snakker om lønnsomheten til et selskap refererer vi som regel til et nøkkeltall. Det mest brukte nøkkeltallet for å sammenligne lønnsomhet er avkastning på egenkapital. Altså hvor mye selskapet har i resultat, delt på hvor mye egenkapital det har. Man kan også velge å se på den totale kapitalen til selskapet (gjeld og egenkapital) for å undersøke totalkapitalens avkastning.

Soliditet

Soliditeten til et selskap er alfa omega når man snakker om langsiktig investering i utbytteaksjer. Soliditet defineres ofte som evne til å tåler tap. Skal man investere i et selskap over mange år må man stole på at selskapet vil tåle en nedtur eller to i økonomien

Vekst

Vekst er alltid en viktig faktor når man skal avgjøre om et selskap er verdt å investere i. Når vi snakker om solide utbytteaksjer er ofte ikke vekst det første man tenker på. De fleste investorer liker å skille mellom såkalte vekstselskaper og verdiselskaper. Vi mener at både vekst og verdi er viktige faktorer som spiller inn i hvor bra et selskap vil gjøre det i fremtiden. For å oppklare begrepet vekst, refererer vi til både vekst i omsetning og resultat.

Direkteavkastning

Direkteavkastning er kanskje det første temaet mange tenker på når de ser etter utbytteaksjer. Direkteavkastning er utbyttet per aksje, delt på aksjekursen. Det er en enkel måte å sammenligne aksjer for å finne ut hvem du vil få utbetalt mest utbytte fra per krone investert. Men dette er ikke alltid et godt tegn, en for høy direkteavkastning vitner ofte om et drastisk fall i aksjekursen. Dette kommer ofte som følge av svak utvikling og negative hendelser i selskapet.

Utbyttegrad

Utbyttegrad er hvor mange prosent av overskuddet et selskap betaler ut i utbytte. Som regel liker vi å se denne plassert sånn passe midt på treet. En lav utbyttegrad kan bety at et selskap er mer fokusert på vekst enn utbytte. En høy utbyttegrad kan tyde på at et selskap er lite fremtidsrettet og at det investerer for lite i fremtidige prosjekter.

Aksjetips nr. 1: Europris

Det kommer kanskje ikke som et sjokk for de som har fulgt med på personligfinans en stund at Europris er ett av våre favoritt selskaper når det kommer til utbytte og lønnsomhet. Vi har skrevet en hel analyse om Europris her, som omfatter absolutt alt du trenger å vite om selskapet. I dette aksjetipset skal vi forsøke å komme med et raskt sammendrag.

Hvorfor du bør investere i Europris

Europris er en butikk kjede som opererer innenfor det om på nynorsk kalles for «discount variety retail» eller bredt vareutvalg. De selger mange forskjellige produkter til lave priser. Europris ble børsnotert i 2015 og har ikke vært en fantastisk investering for de som kjøpte aksjer på børsnoteringen. Den lave aksjekursen er mye av grunnen til at selskapet er så attraktivt som det er nå. La oss gå igjennom punktene som gjør Europris til vårt nr. 1 aksjetips for utbytteaksjer.

For flere aksjetips fra personligfinans bør du signe opp for vårt nyhetsbrev. Da får du email hver gang vi legger ut nye aksjetips og analyser.

Hvor lønnsomt er Europris?

Dersom vi ser på avkastning på egenkapital har Europris historisk ligget over 20% årlig. Dette anser vi for å være veldig tilfredstillende. Spesielt med tanke på at Europris er en lavpris aktør i et svært konkurransedyktig marked. Den gode lønnsomheten til selskapet forteller oss at Europris har en solid markedsposisjon og en sterk merkevare. Det er kanskje rart å si at Europris har en sterk merkevare. Det er ikke akkurat slik at folk går rundt med Europris logoen på brystet? Det vi mener er at når folk tenker på et sted å handle billigvarer, så tenker de på Europris. Navnet er godt kjent for folk flest i Norge og har nesten 100% merkegjenkjennelse hos nordmenn.

Er Europris finansielt solid?

Hvis man ser på balanseregnskapet til Europris vil man se at selskapet har en relativt lav gjeldsgrad og mye eiendeler. I vår analyse dekket vi dette i detalj. Europris er dessuten et stort selskap med et godt rykte for å være solid. Dette betyr at bankene mer enn gjerne vil finansiere Europris med lån og kreditt. Dette fører igjen til at selskapet kan betale lav rente på gjelden sin, og nyte godt av forholdet til bankene.

I vår analyse av Europris pekte vi også på likviditeten til selskapet. Likviditet er hvor mye cash selskapet har, og som de kan bruke til å betale for den kortsiktige driften sin. Et av problemene til Europris er at de i sommermånedene bygger opp varelageret sitt kraftig før julehandelen. Dette fører til lite penger på bok for selskapet, og er definitivt noe man bør følge med på som investor. Vi ser ikke at dette er et umiddelbart problem, men det bidrar til risikoen i selskapet.

Hvor mye vokser Europris?

Dersom man ser på den historiske veksten til selskapet har denne mildt sagt vært imponerende. Hvis investering var så lett som å finne selskaper som har en god veksthistorie, ville ikke vi skrevet her nå. Spørsmålet om vekst handler selvfølgelig om den fremtidige veksten til selskapet. Her har vi identifisert et par nøkkelpunkter som vi mener vil drive omsetning og resultatvekst for Europris.

Europris har begynt å selge varene sine på nett. Dette ser vi på som noe veldig positivt. Det at selskapet posisjonerer seg for økende handler gjennom nettbutikk er en forutsetning for at de vil beholde sin posisjon som markedsleder i fremtiden. Omsetningen til selskapet gjennom netthandel er i dag relativt begrenset, men vi mener dette vil være en viktig bidragsyter til fremtidig lønnsomhet.

Hvor høy er direkteavkastningen?

I skrivende stund har selskapet en direkteavkastning på ca. 7,4 %. Dette er meget tilfredstillende. For investorer betyr dette at du kan få tilbakebetalt 7,4% av investeringen din hvert år. Dette kan enten reinvesteres i flere aksjer, eller brukes til investering i andre selskaper.

Hvor høy utbyttegrad har Europris?

Europris hadde i fjor et resultat på 2,59 kr per aksje. Deler man dette på utbyttet på 1,85 kr finner man ut at de betalte ut ca. 70% av overskuddet til aksjonærene. Vi ser på 70% som et fint sted å ligge, ettersom dette tillater investering i videre vekst, samtidig som det gir konkurransedyktig avkastning for aksjonærer.

Konklusjon

Vi forventer at Europris vil fortsette å gi god avkastning til aksjonærene sine i årene som kommer. Aksjen er ikke en dobblingskandidat, men kan være et relativt trygt sted å sette pengene sine med god avkastning. Derfor har vi rangert Europris som vårt aksjetips nr. 1.

Aksjetips nr. 2: Entra

Jada, du leste riktig. Norges kanskje kjedeligste og mest trauste eiendomsselskap har klatret nesten til topps på aksjetips listen for utbytteaksjer. Dette er det en god grunn for. Entra var tidligere statseid, og ble børsnotert for noen år tilbake. Selskapet driver med utleie av næringseiendom. For det meste leier de ut eiendommene til statlige etater, departementer og tjenester. De leier også ut til private selskaper. Det som skiller Entra fra de fleste andre eiendomsselskaper på Oslo børs er at de har utrolig lange leieavtaler. Entra har en gjennomsnittlig gjenværende leietid på eiendommene sine på 7 år. Ettersom staten er leietaker i de fleste av avtalene, betyr dette at det er ekstremt lite som tilsier at Entra vil tjene mindre penger i fremtiden, enn de gjør i dag.

Hvor lønnsomt er Entra?

Entra hadde i 2018 en avkastning på egenkapitalen på 11%. Dette er noe lavere enn Europris, men fortsatt relativt greit. Fordelen med Entra er som sagt stabiliteten til selskapet. Lønnsomheten vil variere mindre fra år til år enn andre selskaper. Derfor mener vi at Entra, på bakgrunn av sin stabile forretningsmodell fortjener å ligge mot toppen av listen.

Hvor solid er Entra?

Til tross for at eiendomsselskaper tradisjonelt sett er høyt belånte har entra en egenkapitalandel på nesten 60%. Det betyr at de kun har lån på 40% av eiendomsverdiene sine. Entra har også svært gode renter på lånene sine som er blant de sikreste i Norge, siden de har pant i eiendom. Entra har også sikret mye av renteeksponeringen sin fremover. Slik at høyere renter i nær fremtid vil ha lite å si for lønnsomheten.

Hvor mye vokser Entra?

Dette er et todelt spørsmål. For eiendomsselskap er det to faktorer som avgjør årsresultatet, nemlig prisstigning på eiendommene, og resultatet fra eiendomsdriften.

Hvis vi ser på prisstigningen til eiendomsporteføljen så har denne vært ganske høy i årene siden finanskrisen. Dette har vært drevet av lave renter og godt økonomisk klima for selskaper i Norge. Vi har lite forventninger til videre stigning i eiendomspriser i Norge. Prisene er på historisk høye nivåer, og er i stor grad drevet av billige lån som inflaterer prisene langt over underliggende verdi.

Hvis vi ser på eiendomsdriften til Entra ser vi at de kontinuerlig over de siste årene har fortsatt å investere i nye eiendommer. Disse er sentrert rundt bykjerner og gir som regel rundt 5-6% årlig avkastning på kjøpsprisen. Siden selskapet fortsetter med denne strategien forventer vi at veksten i dette segmentet vil fortsette fremover. Vi må også nevne at yielden, altså avkastningen i forhold til kjøpspris stadig blir presset lavere av de stigende prisene. Dette gjør det vanskeligere å tjene penger på eiendom fremover. Synkende priser ville altså vært bra for selskapet på sikt.

Hvor høy direkteavkastning har Entra?

Entra har for øyeblikket en direkteavkastning på 3,3%. Dette er høyere enn snittet på Oslo børs, men fortsatt lavere enn Europris. Grunnen til at vi allikevel anser dette for å være attraktivt er at dette er en svært stabil avkastning. Som vi nevnte tidligere har dette med den lave risikoen til selskapet å gjøre.

Utbyttegrad Entra

Hvis du ser på det totale årsresultatet til Entra har det en svært lav utbyttegrad. Dette er fordi årsresultatet inkluderer prisstigningen til eiendommene. Prisstigningen er selvfølgelig ikke cash som selskapet kan betale ut, derfor velger vi å fjerne den fra vurderingen.

Hvis vi kun ser på resultatet fra eiendomsdriften til Entra har de en utbyttegrad på ca. 80%. Hadde dette vært et normalt selskap ville vi sagt at dette er svært høyt. Men det må sees i sammenheng med den lave risikoen til selskapet, samt at det er begrensede investeringsmuligheter for selskapet i Norge. Ettersom det er vanskelig å finne attraktive eiendommer i Norge mener ledelsen i selskapet at det er bedre å gi tilbake penger til aksjonærene. Dette er en utbyttepolicy vi støtter, ettersom det ikke gir noen mening å binde opp kapital som ikke anvendes i selskapet.

Konklusjon Entra

Entra er definitivt et av de minst risikofylte selskapene man kan plassere pengene sine i. Selv om det ikke er et vekst case, mener vi det er mulighet for stabil vekst i årene fremover for selskapet.

Aksjetips nr. 3: Borregaard

Borregaard er for mange et ukjent selskap. Borregaard produserer kjemikalier og kjemiske produkter som f.esk cellulose, vanillin osv. Selskapet var tidligere eid av Orkla, men ble solgt og senere børsnotert på Oslo børs. Hovedstyrken til Borregaard er den enorme R&D (forskning og utvikling) avdelingen deres. Borregaard har et enormt fokus på forskning, noe som gjør at de ofte er globalt markedsledende innenfor de spesialiserte segmentene de holder på med. Siden mesteparten av kjemikalie produksjonen deres er basert på naturlig tre er de også et miljøvennlig selskap. Å eie såkalte grønne selskap har vist seg å være en fordel for investorer de siste årene.

Hvor lønnsomt er Borregaard?

Borregaard hadde i 2018 en ROCE (return on capital employed) på 12,7%. Dette er noe lavere enn toppåret deres 2016 da de bikket 20%. Lønnsomheten til Borregaard svinger fra år til år. Forretningsmodellen til selskapet er fokusert rundt å utvikle nye produkter som de kan selge med svært god avkastning. Noen år etter at et produkt har blitt lansert kommer det som regel flere konkurrenter på banen og begynner å presse ned prisen. Derfor kan man trygt si at Borregaard opererer i et syklisk marked. Man må derfor forvente at lønnsomheten vil variere fra år til år.

I det lange løp forventer vi at Borregaard vil ha en lønnsomhet som er langt over snittet for norsk næringsliv.

Hvor solid er Borregaard?

Borregaard hadde i utgangen av 2018 en egenkapitalandel på rundt 59%. Dette er historisk høyt for selskapet. Grunnen er investering i nytt produksjonsutstyr på fabrikken i Florida som nettop har startet drift.

Vi forventer fortsatt god soliditet for selskapet i årene som kommer.

Hvor mye vokser Borregaard

Borregaard har økt omsetningen sin med omlag 20% siden 2014. Resultatet har ikke økt like mye men er det har fortsatt vært god vekst både på topplinjen og bunnlinjen til selskapet. Det er vanskelig å si noe om forventet fremtidig vekst. Siden selskapet er avhengig av nye innovasjoner for å drive lønnsomheten og omsetningen er det vanskelig å si konkret. Vår generelle forventning til selskapet er at de vil klare å fortsette å produsere nye produkter fremover. Selskapet har forøvrig også nettop vært inne i en periode med mye investeringer i produksjonsmateriell og forskning. Denne investeringen sier selskapet at de planlegger å redusere i 2019 og 2020. Det vil med andre ord være mer til overs på bunnlinjen de neste par årene.

Direkteavkastning

Direkteavkastningen til Borregaard er på 2,3%. Dette er lavere enn de to andre selskapene vi har sett på, men med god grunn. Borregaard er sannsynligvis det selskapet på listen vår som har best forutsetning for å øke både overskudd og utbyttekapasitet i årene fremover.

Utbyttegrad

Borregaard betaler ut ca 47% av årsresultatet som utbytte. Dette sees i sammenheng med at selskapet er avhengig av å kunne reinvestere i nye produkter og maskiner for å utvikle seg videre. Vi forventer noe høyere utbyttegrad i årene fremover.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *