Formueskatt er en av mange gleder man kan fryde seg over i Norge. Heldigvis finnes det måter å betale mindre i formueskatt. Hva formuen din er investert i, og hvordan den er fordelt har nemlig mye å si for hvor mye du må betale i formueskatt hvert år. I denne artikkelen skal vi vise deg noen tips til hvordan du kan betale mindre i formueskatt.

betale mindre i formueskatt

Hva er formueskatt?

Formueskatt er en skatt man må betale til kommune og staten hvert år. Grunnlaget for formueskatten regnes ut fra dine eiendeler minus gjelden din. Formueskatt må betales av alle som har en formue på over 1,48 millioner kr. Dersom man er gift må man betale formueskatt dersom ekteparets samlede formue er over 2,96 millioner kr. Det er flere faktorer som spiller inn når formueskatten skal beregnes. Det er f.eks stor forskjell på om formuen din ligger i eiendom eller på en bankkonto. Det finnes også kontotyper som er fritatt for formuebeskatning. Alt dette og mer skal vi ta for oss i denne artikkelen.

Hvordan beregnes formueskatten?

Dersom du personlig har en formue på over 1,48 millioner må du betale 0,70% skatt til kommunen, og 0,15% skatt til staten på all formue over 1,48 millioner. Du må altså betale 0,85% skatt på all formue over minstegrensen. Det samme gjelder hvis du er gift og deres samlede formue er over 2,96 millioner. Dessverre er det ingen måte å redusere skattesatsen på formueskatt. Det vi kan gjøre er å redusere grunnlaget den blir regnet ut ifra.

Det er flere faktorer som spiller inn i beregningen av formueskatt. Siden målet vårt er å betale mindre i formueskatt er det viktig at vi vet hva disse faktorene er. Under har vi laget en oversikt over ulike eiendeler man kan ha formuen sin i, og hvordan de spiller inn i beregningen av formueskatt. På venstresiden ser vi eiendelen eller aktiva det er snakk om. På høyresiden ser vi hvor mye eiendelen eller aktivaet blir verdsatt til i beregningen av formueskatt. Desto lavere prosentmessig verdsettelse i forhold til realverdi, desto mindre formueskatt utløser den.

EiendelProsentvis verdsettelse
Børsnoterte aksjer75% av markedsverdi
Aksjefond75% av markedsverdi
Unoterte aksjer75% av selskapets bokført verdi
Bolig/fritidseiendom25% og 30% av markedsverdi
Gjeld100% fradrag
Obligasjonsfond100% av markedsverdi
IPS Konto0% av markedsverdi
Sparekonto100% av sum
Sekundærbolig90% av markedsverdi

Ved å se på denne oversikten får vi en ganske rask og enkel oversikt over hvilke eiendeler og aktiva det lønner seg å eie for å betale mindre formueskatt. Men, det betyr ikke at det er så lett som å putte alt man eier i en IPS konto og leve resten av livet sitt uten bekymring for kemneren. Videre skal vi snakke litt om hver av aktivane og eiendelene vi nevnte i oversikten, og hvordan du best kan utnytte de for å betale mindre i formueskatt.

IPS Konto

IPS konto eller individuell pensjons sparekonto er en ordning som tillater deg å spare opp til 40.000 kr per år. På disse 40.000 kr får du skatteutsettelse på 8.800 kr året etter. Pengene du har satt inn på en IPS konto kan investeres i aksjer eller obligasjoner. Det eneste kriteriet er at aksjene og obligasjonene må være registrert innenfor EU/EØS området.

Ved å spare gjennom en IPS konto låser du pengene dine på kontoen frem til pensjonsalder. De kan kun tas ut når du har pensjonert deg, og må tas ut over minst 10 år samt at de må vare til du er minst 80 år.

Fordelen med å sette penger inn på en IPS konto (bortsett fra skatteutsettelsen) er at alt man har på IPS konto er fritatt fra formueskatt. Du kan med andre ord ha 1 million kr på en IPS konto investert i aksjefond eller obligasjonsfond, uten å betale formueskatt på det. Du slipper også å betale skatt på utbytte eller aksjegevinst før du skal ta ut pengene. Den enkleste måten å benytte seg av dette er gjennom en IPS konto fra Nordnet, fordelen med Nordnet er at man kan investere i enkeltaksjer i tillegg til fond. Trykk her for å opprette IPS konto hos Nordnet

Hvordan betale mindre i formueskatt?

Som du sikkert skjønner vil prosessen med å betale mindre i formueskatt i hovedsak gå ut på å overføre verdier fra de aktiva kategoriene som verdsettes høyere i beregningen, over til aktiva der de verdsettes lavere. Vi skal gå gjennom disse hver for seg, og vise noen enkle eksempler på hvordan dette kan gjøres.

Formueskatt for børsnoterte og unoterte aksjer

Dersom du sitter med mye penger på bok vil det lønne seg å investere disse pengene i aksjer eller aksjefond. Aksjer i børsnoterte selskap verdsettes i formueskattutregningen til 75% av markedsverdi. Du betaler altså formueskatt på 25% mindre av verdien ved å ha penger investert i aksjemarkedet enn å ha de i banken.

Dersom du eier et eget AS, et holdingselskap eller aksjer i andre unoterte selskaper vil disse verdsettes til 75% av selskapets bokførte verdi. Denne må ikke forveksles med markedsverdien til en børsnotert aksje. Et selskaps bokførte verdi er selskapets eiendeler minus gjeld og andre fordringer.

Noen sitter kanskje å tenker at hvis man eier aksjer gjennom et holdingselskap kan man betale 75% av 75% av markedsverdien til aksjene. Dette er dessverre feil, så mye som vi skulle ønske at dette smutthullet var en mulighet har det seg slik at skatteetaten har tatt høyde for dette. Når man snakker om et holdingselskaps bokførte verdi så regnes 100% av markedsverdien til aksjene i det børsnoterte selskapet med. Derfor har det ikke noe å si på formueskattberegningen om du eier aksjer gjennom et holdingselskap eller privat. Du må betale formueskatt beregnet på 75% av markedsverdien uansett. Dette er på en annen side betydelig mye bedre enn å betale 0,85% av 100% av verdien.

Redusere formueskatten gjennom bolig og gjeld

Det beste alternativet til å ha penger på konto er å ha penger i bolig. Vi presiserer at med bolig så menes eget hjem som man bor i. I forhold til formueskatt telles bolig kun som 25% av markedsverdien. For fritidseiendom, altså hytter osv. regnes 30% av markedsverdien. Markedsverdien blir regnet ut ved hjelp av statistikk fra SSB om prisstigning i området for sammenlignbare boliger.

Det beste med å plassere pengene i eiendom er kanskje at at man ofte finansierer eiendommen med gjeld. Som vi så i oversikten over trekkes 100% av gjelden din fra din samlede formue. Dette betyr at hvis du har 10 millioner i eiendeler og 8,6 millioner i gjeld så vil din samlede formue være på 1,4 millioner. Du vil med andre ord ikke være i en posisjon til å skatte av formuen din.

Men, det er jo ikke bare positivt med gjeld, selv om vi har det laveste rentenivået i historien er gjeld fremdeles et risikomoment i forvaltningen av din egen formue. Det kan med andre ord hende at det å ta opp mer og mer gjeld for å betale mindre i formueskatt kanskje ikke er en god idé.

Heldigvis har vi noen tips og triks man kan gjøre for å betale mindre i formueskatt gjennom eiendom, uten å bli gjeldsslave resten av livet.

Hvordan redusere formueskatt gjennom investering i egen bolig

Enda en ting man kan gjøre med eiendom for å betale mindre i formueskatt er å investere i egen bolig. Dette går i hovedsak ut på at oppussing og utbygging av egen bolig ikke medregnes i markedsverdien av boligen.

Oppussing av eget hjem

Dersom du velger å pusse opp ditt eget hjem kan du øke den reelle verdien av huset ditt, uten å øke markedsverdien. Dette kan være en god idé dersom du har planer om å selge boligen om et par år, og vil redusere formueskatten din frem til da. Det er viktig å merke seg at all oppussing kun har en midlertidig effekt på boligens potensielle salgsverdi.

Utbygging av en utleiedel

Hvis man ikke skal selge huset sitt i nærmeste fremtid kan man investere i en utleiedel. Dersom man bygger en såkalt «generasjonsbolig» altså enda et lite hus på egen tomt. Eller adskiller og pusser opp kjelleren kan man redusere sin egen formue på papiret, samtidig som man øker verdien på eiendommen sin og sikrer seg fremtidig inntekt. Dersom utleieenheten er på mindre enn 50% av det totale bo-arealet til eiendommen er dessuten inntekten skattefri. Du betaler altså ikke noe skatt på leieinntektene du mottar fra leietager.

Hvis du bor i et hus som er av en viss størrelse kan du også lage to utleieenheter. Dette vil koste litt mer i starten, men lønner seg ofte over tid fremfor å bare ha én. Mange som har gjort dette finner at leieinntektene dekker boliglån på huset og mer til.

Hvordan betale mindre i formueskatt gjennom sekundærbolig og eiendomsinvestering

Som vi nevnte tidligere regnes de 30% som eiendom teller, ut ifra markedsverdien til eiendommen. Markedsverdien er kjøpesummen pluss eventuell prisstigning de siste årene.

Det man kan gjøre for å «manipulere» markedsverdien er at man kjøper et hus med svært lav markedsverdi. En såkalt «rønne». Deretter kan man utføre så mye renovasjons og oppussingsarbeider på denne eiendommen uten at det har en direkte innvirkning på markedsverdien (frem til du selger den).

Du kan altså: Kjøpe en eiendom til 1 million. Pusse den opp for 4 millioner, og dermed redusere formuen din med 4 millioner på papiret. Og sitte igjen med en eiendom som på papiret er verdt 1 million, men som i realiteten har en markedsverdi på 5 millioner eller mer.

Dersom du planlegger å bo på denne eiendommen vil du kun måtte betale 0,85% av 25% av markedsverdien som er på 1 million kr. Dette blir ca 2125 kr som er litt over 40.000kr mindre i året enn de 42.500 kr du hadde måttet betale dersom pengene hadde stått på konto.

Dersom du planlegger å bruke eiendommen til utleie (sekundærbolig) vil du ende opp med å betale 0,85% av 90% av markedsverdien på 1 million. Dette blir ca 7650 kr som er 34.850 kr mindre enn om du hadde hatt pengene på konto. Dersom man driver med utleie kan man også forvente å få dekket disse 7650 kr gjennom leieinntekten.

Hvordan betale enda mindre i formueskatt gjennom eiendom.

Men… Vi er ikke ferdig enda. Det er en siste rosin i pølsa som vi enda ikke har nevnt. Dette punktet har vi spart til sist fordi det omtrent gir tårer i øynene til mennesker som er allergisk mot formueskatt slik som oss.

Man kan nemlig ta opp et lån på denne boligen man har pusset opp. Banken og skatteetaten snakker ikke sammen om boligverdi. Det vil si at selv om takstmannen og banken er enige om at eiendommen er verdt rundt 5 millioner, og er villig til å gi deg lån på x antall prosent av dette. Så mener fortsatt skatteetaten at den bare er verdt 1 million. Det betyr at du kan ta opp et lån på boligen og ytterligere redusere formuen din på papiret. Dette lånet kan du da benytte for andre investeringer.

Betale mindre i formueskatt på obligasjonsfond og bankinnskudd

Dette er det siste punktet vi skal nevne, og med god grunn. Både obligasjonsfond og bankinnskudd regnes 100% med i formueberegningen. Det er med andre ord de minst fordelaktige aktivaene du kan ha formuen din investert i. Vårt råd til de som ønsker å betale mindre i formueskatt er å kun ha det du anser som nødvendig i banken eller obligasjonsfond. Det er selvfølgelig viktig å opprettholde en viss trygghet i privatøkonomien sin. Dersom man ikke har penger til å sende bilen på verksted uten å selge aksjer har man feil prioriteringer.

Informasjonen i denne artikkelen er hentet fra skattetaten sine sider.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *