Et egenkapitalbevis er kort forklart sparebankens aksje. Som eier av et egenkapitalbevis har du rett på en andel av sparebankens overskudd. Akkurat som hvis du hadde eid en aksje i et vanlig selskap. Ved å eie et egenkapitalbevis eier du altså en del av sparebankens egenkapital. Det er et par forskjeller på egenkapitalbevis og aksjer, disse skal vi nå gå igjennom.

Egenkapitalbevis
Investere i egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis vs. Aksjer

Hva er forskjellen på egenkapitalbevis og aksjer? I motsetning til et vanlig aksjeselskap som kan finansieres med egenkapital, finnes det flere forskjellige typer kapital i sparebanker. Vi skal ikke gå inn på alle de forskjellige kapitalsklassene i denne artikkelen, men vi skal kort forklare grunnprinsippet.

I sparebankenes kapitalstruktur finner vi i tillegg til den vanlige egenkapitalen noe som kalles for «eierløs» egenkapital. Siden sparebanker er selveide organisasjoner er det ingen som har direkte rett til denne kapitalen.

En av de enkleste måtene å investere i egenkapitalbevis er gjennom Nordnet. De tilbyr handel i alle børsnoterte egenkapitalbevis på Oslo børs, du kan opprette en konto her dersom du vil kjøpe egenkapitalbevis

Oversikt over kapitalstrukturen i en sparebank hentet fra Sparebankforeningen

De forskjellige kapitalsklassene har forskjellig senioritet (altså prioritet). Hvis vi ser for oss kapitalen som en pyramide vil vi ha egenkapitalbevis på toppen og diverse «eierløs» kapital liggende under. Egenkapitalbevisene er prioritert høyere enn den resterende kapitalen. For deg som investor vil det si at hvis sparebanken går med underskudd et år, så vil underskuddet bli trukket fra de andre kapitalsklassene før egenkapitalen din blir påvirket. Dette er i direkte motsetning til en ordinær aksje, der egenkapitalen er det første som ryker i nedgangstider.

Når sparebanken tjener penger fungerer det på motsatt måte. Sparebanken må først skyte inn overskuddet i den «eierløse» kapitalen før de kan betale utbytte til eierene av egenkapitalbevisene. Etter finanskrisen stilte staten høyere krav om egenkapital hos norske banker og sparebanker. Dette førte til en periode med kapitalbygging som nylig har tatt slutt. Denne kapitalbyggingen påvirket lenge sparebankenes mulighet til å betale utbytte, siden de måtte bygge de underliggende kapitalklassene først. Nå som denne perioden er over har vi sett en økning i utbytte fra sparebankene. Flere av bankene har nå en høyere utbetalingsprosent og en direkteavkastning på opp mot 8%. Dette har gjort de vesentlig mye mer attraktive for investorer. Hvordan man investerer i egenkapitalbevis skal vi forklare videre i neste avsnitt.

Hvordan investere i egenkapitalbevis?

De fleste egenkapitalbevisene tilknyttet norske sparebanker kan kjøpes og selges på Oslo børs. Trykk her hvis du vil lære hvordan du oppretter en investeringskonto og kjøper din første aksje eller egenkapitalbevis.
For øyeblikket er det 21 sparebanker notert på Oslo børs. For en oversikt over alle de ulike egenkapitalbevisene kan man gå inn på Oslo børs sin hjemmeside.

De fleste sparebankene i Norge er relativt små og driver lokal bankvirksomhet. Eksempler på disse er Sogn og Melhus sparebank. Det man må huske på når man investerer i lokale sparebanker er at egenkapitalbevisene deres ikke er like likvide som andre aksjer/egenkapitalbevis på børsen. For deg som investor betyr dette at du ikke nødvendigvis vil kunne kjøpe og selge raskt og til den kursen du ønsker. «Spreaden» mellom det kjøpere vil gi og det selgere vil akseptere kan til tider være meget stor.

Dette byr også på muligheter for deg som investor. Dersom du følger godt med hender det av og til at disse egenkapitalbevisene omsettes for betydelig mindre enn deres reelle verdi.

Det finnes også flere større sparebanker som omsettes hyppigere på børsen. Et par velkjente eksempler er Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Østlandet. Dersom du er interessert i å kjøpe egenkapitalbevis men foretrekker mer likvide investeringer kan disse være et godt alternativ. Merk at disse som oftest er litt høyere priset enn de lokale sparebankene.

Egenkapitalbevis utbytte

De fleste egenkapitalbevis betaler et solid utbytte. Mange utbytteinvestorer liker å investere i egenkapitalbevis som en strategi for å vokse utbytte sitt år etter år. Som vi nevnte tidligere har noen av sparebankene på Oslo børs en direkteavkastning på opp mot 8%. Sparebanker ansees som regel for å være lav-risiko investeringer. Dette gjør at mange i usikre tider velger å sette pengene sine i egenkapitalbevis fremfor mer risikable aksjer.

Utbytte oversikt egenkapitalbevis

Her ser du en oversikt over utbytte fra alle sparebankene notert på Oslo børs.

Sparebank:UtbytteDirekteavkastning
Aurskog Sparebank9,86kr5,80%
Helgeland Sparebank1,60kr2%
Høland og Setskog Sparebank7,50kr6,47%
Jæren sparebank7,50kr5,6%
Melhus Sparebank9,00 kr6,98%
Sandnes Sparebank5,20kr8,60%
Skue Sparebank10,00kr6,76%
Sogn Sparebank2,00kr2,00%
Sparebank 1 BV2,95 kr7,97%
Sparebank 1 Nord-Norge4,00kr5,80%
Sparebank 1 Nordvest6,00kr5,56%
Sparebank 1 Ringerike-Hadeland10,60kr5,10%
Sparebank 1 SMN5,10kr5,12%
Sparebank 1 Østfold-Akershus14,60kr6,64%
Sparebank 1 Østlandet4,12kr4,88%
Sparebanken Møre15,50kr4,92%
Sparebanken Sør6,00kr6,35%
Sparebanken Telemark5,50kr4,56%
Sparebanken Vest2,30kr4,26%
Sparebanken Øst4,60kr8,75%
Totens Sparebank8,00kr6,35%

Oversikten er sist oppdatert 18/09.2019. Merk at direkteavkastning endrer seg med aksjekursen.

Risiko ved å investere i egenkapitalbevis

Selv om egenkapitalbevis ansees for å være en av de mindre risikable investeringene på Oslo børs er det er par risiko faktorer som skiller de fra vanlige aksjer.

Lokal økonomisk risiko.

Mange av sparebankene opererer som sagt innenfor mindre geografiske områder. Derfor er de i større grad eksponert mot svingninger i lokal økonomisk vekst og utvikling. Dette gjelder først og fremst de mindre sparebankene. En måte å unngå denne risikoen er ved å diversifisere porteføljen din utover flere egenkapitalbevis. Vi skal komme tilbake til flere måter man kan gjøre dette på.

Global økonomisk risiko

Hver gang verdensøkonomien går inn i en resesjon får aksjemarkedet føle det, dette inkluderer selvfølgelig også egenkapitalbevis. Hele aksjemarkedet er utsatt for det man gjerne kaller systemisk risiko. Dette betyr at når investorer først begynner å få panikk og begynner å selge, så påvirker dette alle aksjer og egenkapitalbevis på børsen.

Vi har hittil i artikkelen snakket om sparebanker som ganske trygge investeringer, og det er sant, men… Når indeksen faller 30% er det ingenting som tilsier at sparebankene ikke faller med den. Selv om det ikke er merkbart fall i resultatene til sparebankene. Dette er grunnen til at alle investeringer i aksjemarkedet er forbundet med risiko. Vi anbefaler derfor selvfølgelig alle våre lesere å ikke investere mer enn de kan tåle å tape. Videre vil vi oppfordre til å alltid ha et langsiktig perspektiv på investeringer. Å forsøke og spå markedets svingninger på kort sikt er ingen enkel oppgave, selv for de flinkeste analytikerne. Vi i Personligfinans mener at hvis man skal investere i aksjemarkedet bør man ha minst 10 års perspektiv. Gjerne enda lenger.

Risiko forbundet med boligmarkedet

En stor del av omsetningen til de fleste sparebankene i Norge er boliglån. Siden finanskrisen har Norge nytt godt av lavt rentenivå, dette har ført til sterkt vekst i aksjemarkedet og historisk sterk prisstigning i boligmarkedet. Denne prisstigningen har foregått primært i byene og tettsteder rundt byene. Prisstigningen har blitt drevet av billige boliglån og lite nybygg i boligmarkedet. Dette har ført til at nordmenn har fått økt gjeld per husholdning hvert år siden finanskrisen.

Vi skal ikke komme med noen spådom om at det er en ny boligboble på gang eller at det kommer et nytt 2008 neste år, men dette er en relevant risiko som man bør ha kjennskap til om hvis man skal investere i sparebanker. Risikoen for at boligmarkedet i Norge vil falle noen prosent over de neste par årene i Norge er høyere enn den var for 5 år siden. Dette kan ha en midlertidig innvirkning på sparebankene siden de vil se sikkerheten de har i boliger redusert.

Historisk avkastning for egenkapitalbevis

Bildet hentet fra Oslo børs sin hjemmeside

Her ser vi en oversikt over historisk avkastning for egenkapitalbevis indeksen OSEEX (blå) sammenliknet med hovedindeksen OSEBX (rød) over de siste fem årene. Vi legger til at historisk avkastning ikke sier noe om fremtidig avkastning. Hvis vi skal gjette på årsaken til veksten vil det være naturlig å si at mye av veksten vi har sett hos egenkapitalbevisene på Oslo børs har vært som følge av høyere utbyttekapasitet hos sparebankene og lave bankrenter. Bankrentene har tvunget institusjoner og sparere til å finne mer kreative måter å forrente pengene sine på enn tradisjonelle sparekontoer. For flere har alternativet vært å investere i egenkapitalbevis med god direkteavkastning. Dette er ikke noe vi venter at vil fortsette i fremtiden.

Investere i egenkapitalbevis fond

Hvis du ønsker å spre risikoen over flere sparebanker uten å måtte forvalte din egen portefølje anbefaler vi egenkapitalbevis fond. Et egenkapitalbevis fond er et fond som investerer i mange forskjellige sparebanker. Et fond som har gjort det bra i denne kategorien er Eika egenkapitalbevis fond. Fondet har hatt en årlig avkastning på 12,5% de siste 10 årene. Mye av dette er selvfølgelig drevet av prisveksten i egenkapitalbevis markedet.

Fordelen med å investere i et fond fremfor å kjøpe aksjer selv er at man slipper å lese og analysere de forskjellige sparebankene. Man slipper også å følge med på utviklingen deres år for år. For de som ønsker å investere i egenkapitalbevis men ikke er har en lidenskap for investering og finans er dette et godt alternativ.

En tjeneste som gir full tilgang til egenkapitalbevis fond er Kron. Hos Kron kan du enkelt opprette en spareavtale i fond eller kjøpe individuelle aksjer og egenkapitalsbevis. Trykk her for å opprette en gratis bruker.

Skatt på egenkapitalbevis

Utbytte på egenkapitalbevis beskattes på samme måte som ordinært aksjeutbytte. Skatt på egenkapitalbevis utbytte er nå på 31,68% det er også den samme satsen som gjelder for skatt på kapitalgevinst, altså realisert avkastning i form av prisstigning.


2 kommentarer

Vidar · 10. november 2019 12:51

Må da være bedre å bruke Nordea istedenfor Nordnet.

Da kan man reinvestere utbyttene også uten at hele utbytter går til kurtasje.

    Admin · 10. november 2019 15:06

    Hei Vidar
    Nordea tilbyr også handel av alle egenkapitalbevis på Oslo børs, de har lav kurtasje så det å bruke Nordea til å handle egenkapitalbevis er ingen dum idé
    Hilsen Personligfinans

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *