Unoterte aksjer er aksjene til selskaper som ikke er notert på børsen. Unoterte aksjer tilhører gjerne mindre selskaper som ikke er store nok til å handles på børsen. Disse selskapene er gjerne unge selskaper i vekst, start-ups eller andre små selskaper som trenger risikovillig kapital fra investorer.

unoterte aksjer

Hvorfor kjøpe unoterte aksjer?

Unoterte aksjer tilhører som sagt gjerne små eller relativt nyoppstartede selskaper. Den største grunnen til å investere i unoterte selskaper er fordi de ofte tilbyr potensielt stor avkastning, men med høy risiko. Hvis man investerer i et unotert selskap som senere blir svært vellykket kan dette bety en enorm fortjeneste for deg som investor. Et eksempel på dette er Kahoot, en unotert aksje som har steget over 100% på et år. De fleste unoterte selskaper er registrert som aksjeselskap (AS), hvis du lurer på forskjellen mellom AS og ASA selskaper bør du lese vår artikkel

Enda en måte man kan tjene penger på unoterte aksjer er gjennom børsnotering av aksjen. Når et selskap går fra unotert til børsnotert stiger ofte verdien av selskapet betraktelig. Dette er fordi selskapet blir verdsatt høyere og gjerne ansett som mindre risikabelt av investorer. Det gjør det også mye lettere for investorer å kjøpe og selge aksjene, dette igjen gjør aksjen mer attraktiv å eie.

Hvordan kjøper man unoterte aksjer?

Unoterte aksjer handles gjennom OTC systemet. Dette må ikke forveksles med en børs. Måten det fungerer på er at hvis man vil kjøpe aksjer fra OTC listen tar man kontakt med en megler som legger inn en kjøpsordre på dine vegne. Man kan i de fleste tilfeller ikke bruke en nettmegler, du må derfor ofte ta kontakt med en fysisk megler for å legge inn kjøpsordren.

Vi i personligfinans bruker Nordnet for å handle unoterte aksjer, de er en av de eneste nettmeglerne som tilbyr handel i unoterte aksjer og har lave priser. Du kan enkelt lage en konto hos Nordnet her. Det er enkelt å legge inn kjøpsordre.

Selv om dette kalles for en kjøpsordre må det ikke forveksles med en kjøpsordre man legger inn på f.eks Oslo børs. Forskjellen er at den som legger inn en kjøp/salgsordre på OTC ikke er forpliktet til å gjennomføre ordren. Det vil si at selv om det ligger en salgsordre ute til 10 kr per aksje betyr det ikke nødvendigvis at du vil få kjøpe disse om du legger inn en kjøpsordre.

Måten selve handelen gjennomføres på er at megleren din tar kontakt med megleren til den som selger og blir enige om å gjøre handelen. Det er med andre ord ikke et datasystem som overfører aksjene automatisk slik som på børsen. For å se en oversikt over aksjene du kan handle gjennom OTC går du til NOTC.no. Aksjekursene som vises på denne nettsiden oppdateres ikke alltid minutt for minutt så vær varsom når du kjøper eller selger på bakgrunn av denne informasjonen. Vi anbefaler å kontakte megleren din for oppdaterte aksjekurser.

Risiko med unoterte aksjer

Det store potensialet for fortjeneste kommer selvfølgelig ikke uten risiko. Den største risikoen man tar ved å investere i unoterte selskaper er at selskapet kan gå konkurs. Dette skjer mye oftere med unoterte selskaper enn det gjør med store stabile selskaper. De fleste unoterte selskapene taper penger hvert år, dette er fordi de fleste i hovedsak fokuserer på vekst, ikke lønnsomhet. Det høres kanskje dumt ut å investere i selskap som taper penger. Litt av vitsen med å eie aksjer er jo tross alt å tjene penger, men de fleste selskap begynner ikke å tjene penger med en gang. Et eksempel er Amazon, et av verdens største selskap som tapte penger i flere år mens de utviklet forretningsmodellen sin. Nå er selskapet verdens største nettbutikk og et av verdens mest verdifulle børsnoterte selskap.

Emisjoner i unoterte selskap

Unoterte selskaper gjennomfører oftere emisjoner enn børsnoterte selskaper. En aksjeemisjon er i utgangspunktet positivt for et selskap og det er en måte for selskapet å hente kapital til investeringer og fremtidig vekst. Måten dette kan være negativt for investoren er at hver gang et selskap emitterer aksjer så utvanner det verdien av de resterende aksjene i selskapet. Hvis selskapet ikke klarer å få avkastning på kapitalen de henter, vil investoren ende opp med å eie en mindre del av selskapet enn han gjorde før emisjonen.

Hvorfor det er vanskelig å kjøpe og selge unoterte aksjer

En annen risiko man møter med unoterte aksjer er likviditetsrisikoen i markedet. Siden selskapene ikke er børsnotert betyr det at aksjene deres er svært lite likvide. Hva betyr det for deg som investor? Jo, det betyr at når du skal selge aksjene dine vil du ikke alltid klare å finne en kjøper. I motsetning til aksjene til selskaper på Oslo børs som omsettes flere tusen ganger om dagen kan det gå lang tid mellom hver gang noen handler unoterte aksjer. Dette betyr at det kan ta tid å finne en kjøper, og de vil ikke nødvendigvis kjøpe til den samme prisen som du vil selge for. Dette kalles for «Spread» og er forskjellen mellom hva kjøperne vil betale for aksjen og hva selgerene er villig til å selge for. I børsnoterte aksjer er denne spreaden svært lav, som oftest under en halv prosent av aksjekursen. I lite likvide unoterte aksjer kan den være på flere prosent av aksjekursen.

Prissvingninger

Fordi det er så få kjøpere og selgere i markedet for unoterte aksjer vil det oppstå store prissvingninger. Ofte kan man se aksjekurser stige eller synke med 10% på én dag. Dette er en av grunnene til at mange holder seg unna unoterte aksjer. Man må ofte tåle å se aksjekursen synke med mange prosent selv om det ikke har skjedd noe vesentlig med selskapet. Grunnen kan være at en stor aksjonær prøver å selge unna aksjene sine, og når tilbud blir større enn etterspørsel synker prisen. På samme måte krever det ikke mye for å doble aksjekursen. Det holder ofte med én kjøper som er ivrig på å skaffe seg aksjer og har mye å rutte med.

Dårlig rapportering

Unoterte selskaper er ikke pålagt de samme reglene for rapportering og kommunikasjon som børsnoterte selskap. Dette kan være en utfordring for investorene. Børsnoterte selskap må offentliggjøre fire kvartalsrapporter i året, samt én årsrapport. Disse gir investorer informasjon om alt som skjer i selskapet blant annet regnskap, økonomi, konkurranse og selskapets likviditet. Disse rapportene er som oftest det investorer bruker for å finne ut hvilke selskap de bør kjøpe, selge eller følge med på. Unoterte selskap er ikke pålagt det samme kravet. De må offentliggjøre en årsrapport hvert år som forteller om tilstanden i selskapet, men ingen kvartalsrapporter.

Dette er utfordrende for investorer siden det går lang tid mellom hver gang de får oppdatert informasjon om selskapet. Dette bidrar også til større volatilitet i aksjekursen. De største unoterte selskapene kan velge å publisere kvartalsrapporter selv om de ikke må. Disse er gjerne kortere og inneholder kun den viktigste informasjonen om regnskap og viktige selskapshendelser. Informasjonen man får fra unoterte selskaper er heller ikke alltid kvalitetssikret av revisor. Man kan derfor ved enkelte tilfeller stille spørsmål ved nøyaktigheten til regnskapet.

Hvorfor unoterte aksjer er dyrt

Det er flere kostnader forbundet med unoterte aksjer enn vanlige børsnoterte aksjer. Den største er kurtasjen man må betale hver gang man kjøper eller selger. Denne er som regel vesentlig høyere enn normalt. Dette er fordi megleren må jobbe mer for å gjennomføre en handel med unoterte aksjer. Ofte ser man også en høy minstekurtasje ved kjøp og salg av unoterte aksjer. Mange meglere tar også betalt årlig for å la deg eie unoterte aksjer. Beløpet varierer mellom meglerne, men er gjerne på mellom 200 og 500 kr per år. Dette gjør det vanskelig for investorer med mindre kapital å tjene penger på unoterte aksjer. En måte man kan unngå disse kostnadene er ved å investere i fond som eier unoterte aksjer. Dette betyr som regel en mye lavere kostnad for deg som investor, baksiden er at du ikke selv kan velge hvilke aksjer du vil eie.

Wolf of wall street

Det er forøvrig også verdt å nevne at i filmen «Wolf of wall street» blir hovedpersonen Jordan Belfort rik på å selge unoterte aksjer (i filmen kalt for «pink sheet stocks») til intetanende investorer. Dette gjorde han ved å skryte disse selskapene opp i himmelen og selge de med 50% kurtasje. Det vil si at for hver 100 kr han solgte for tjente han selv 50 kr. Denne praksisen er heldigvis ulovlig i Norge, men man bør fremdeles være varsom hvis man blir tilbudt å kjøpe unoterte aksjer. Vi anbefaler selvfølgelig at man setter seg godt inn i selskapet. Hva det driver med, og selvfølgelig regnskapet før man kjøper noen som helst type aksjer. Dette er enda viktigere med unoterte aksjer siden risikoen for at investeringen din synker helt til null er høyere.

Hvorfor velger selskaper å være unotert?

Man tenker kanskje at det å være et unotert selskap er det motsatte av å være et børsnotert selskap, men slik er det ikke. Å være unotert betyr som tidligere nevnt at aksjen kan handles gjennom OTC listen. Alternativet for selskapene er derfor ofte å være private. Altså et vanlig aksjeselskap (AS). Så hva er da fordelene med å la aksjene handles på OTC listen?

Den største fordelen er at det hjelper selskapet med å hente kapital. Små selskaper som har vært i drift i få år sliter ofte med å få bankfinansiering. Derfor er det eneste alternativet de har for å finansiere investeringene sine å hente egenkapital gjennom en emisjon. Som vi tidligere nevnte er det mer attraktivt for investorer å eie aksjer som er lett å selge. Derfor velger mange selskaper som trenger kapital å registrere seg på OTC listen. Nettopp for å tiltrekke seg investorer og kapital.

Enda en grunn til å la aksjene til selskapet handles gjennom OTC er at ledelsen ofte sitter med en stor andel av aksjene i selskapet. Ved å registrere selskapet på OTC kan eierene og ledelsen selge unna noen eller alle aksjene sine til en høyere markedsverdi. Dette blir gjerne negativt mottatt av investorer. Ofte er det slik at salg av aksjer fra primærinnsidere som ledelsen i selskapet kan bety at de har liten tro på selskapets fremtid.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *