Når et selskap betaler utbytte, betyr det at det betaler ut en del av overskuddet sitt til aksjonærene sine. Man kan se på det som en slags «belønning» du får fra selskapet for å eie aksjen. Hvis et selskap betaler 1kr i utbytte per aksje, og du eier 100 aksjer vil du få 100kr i utbytte.

Utbytte

Hvorfor betaler selskaper utbytte?

Utbytte er som sagt en utbetaling fra selskapet til aksjonærene, altså de som eier aksjene. Formålet med å betale aksjeutbytte er å gi tilbake overflødig kapital til aksjonærene. Hvis et selskap sitter igjen med mer penger enn de trenger for å opprettholde driften velger de ofte å betale ut dette. De fleste selskaper betaler aksjeutbytte årlig, mens noen betaler kvartalsvis. Det finnes også flere amerikanske selskaper som betaler månedlig utbytte.

Hvis du vil investere i selskaper som betaler utbytte må du opprette en konto hos en megler, vi i personligfinans bruker Nordnet. Nordnet har de laveste kostnadene av alle internett meglerne i Norge og det er gratis å opprette konto.

Ikke alle selskaper betaler utbytte, det finnes flere grunner til dette. Noen selskaper er fortsatt i vekst, og trenger all kapitalen de har for å investere i seg selv. Eksempler på dette er teknologiselskaper eller start-ups som opplever kraftig vekst.

Andre selskaper har så god avkastning på egenkapitalen sin at aksjonærene tjener mer på å la pengene være igjen i selskapet, enn å få de utbetalt. Disse selskapene er sjeldne men et eksempel kan være Berkshire Hathaway, selskapet til Warren Buffet. Andre selskaper velger å kjøpe tilbake sine egne aksjer fremfor å betale utbytte, vi har skrevet en artikkel om tilbakekjøp her.

Når man mottar utbytte må man betale skatt. Vi har skrevet en artikkel om skatt på utbytte. Det er viktig å tenke på skatt før man investerer i utbytte aksjer. Dersom du velger riktig konto kan du spare deg for mange tusen kr i skatt.

Hvordan få utbetalt utbytte?

For å få aksjeutbytte må du eie aksjen til og med Ex-dividend datoen. Dette er den siste dagen du kan eie aksjen med rett til aksjeutbytte. Selskaper opplyser om denne datoen på sine nettsider, som regel på sin finansielle kalender. Hvis du har eid aksjen frem til Ex-dividend datoen har du rett på aksjeutbytte, men i de fleste tilfeller må du vente et par uker før pengene er på konto. Pengene vil da dukke opp på VPS kontoen din (meglerkontoen).

Hvilke selskaper betaler utbytte?

Selskaper som betaler aksjeutbytte er som regel store selskaper som har vært i drift i mange år. Noen av de mest kjente utbytteaksjene på Oslo børs er Storebrand, Equinor, DNB og Norsk Hydro. Dette er et godt sted å begynne hvis du vil investere i utbytteaksjer. Hvis du vil se en komplett oversikt over alle aksjene som betaler utbytte på Oslo Børs bør du se på Aksjeinvest sin side. Se også vår oversikt over alle sparebankene i Norge som betaler utbytte her.

Utbytteinvestering

Utbytteinvestering er en strategi mange investorer bruker for å tjene penger i aksjemarkedet. Strategien går i hovedsak ut på å kjøpe selskaper som betaler utbytte, og reinvestere utbytte i flere aksjer. På denne måten vil man etter hvert eie flere aksjer i selskapet enn de man først kjøpte og få mer og mer i utbytte hvert år. Dette er et tema vi skal undersøke nærmere i en senere artikkel, men det er et par viktige punkter man må få med seg hvis man skal investere i utbytteaksjer.

Det tar tid å tjene penger på utbytteinvestering. For å utnytte fortjenesten du får ved å reinvestere aksjeutbyttet ditt hvert år må du være tålmodig. De mest vellykkede utbytteinvestorene har reinvestert utbytte i over 20 år.

Dersom du vil bruke utbytte for å spare til pensjon bør du lese vår artikkel Pensjonssparing, alt du trenger å vite

Du må se på regnskapet til selskapet du investerer i

Det er også viktig å merke seg at bare fordi et selskap har betalt utbytte før betyr det ikke at de må fortsette med det. Hvert år bestemmer styret i selskapet om det skal betales utbytte eller ikke. Hvis selskapet sliter med økonomien er gjerne utbytte noe av det første som reduseres eller fjernes helt. Dette har ofte svært negativ innvirkning på aksjekursen. Det ansees også av mange investorer som et faresignal om at selskapet vil gjøre det dårlig i fremtiden.

Mange investorer har brent seg på å investere i et selskap kun fordi det betaler mye i aksjeutbytte. Hvis du leser selskapets årsrapport kan du fort finne ut at selskapet enten har alt for mye gjeld det må betjene. Eller at selskapet faktisk betaler mer i aksjeutbytte enn de tjener. Som du sikkert forstår er dette lite holdbart på lang sikt.

Oversikt over årlig utbytte per aksje i General Electric
Oversikt over aksjekursen i General Electric

Som vi ser når vi sammenlikner grafene over, kan det være en sterk sammenheng mellom aksjeutbytte og kursutvikling.

Direkteavkastning

Et nøkkeltall som ofte kommer opp når man diskuterer utbytteaksjer er direkteavkastning, eller på engelsk «yield». Dette er aksjekursen delt på utbytte per aksje. Hvis du har en aksje som koster 100kr og den betaler 2kr per aksje i utbytte, har den 2% yield (2/100=2%). Det blir ofte lagt stor vekt på direkteavkastning siden det er en enkel måte å sammenligne utbytteaksjer på. Fellen mange nye investorer går i, er at de kjøper aksjer basert på direkteavkastningen og lite annet.


En type aksjer som betaler stort utbytte er foretrukne aksjer, les A og B aksjer, hva er forskjellen? for å lære mer om foretrukne aksjer


Utbytte felle

Det kan være fristende å kjøpe en aksje som Ocean-Yield, der man får over 10% i utbytte hvert år. Det man må tenke på når man ser på direkteavkastning er at det er to måter å øke den på. Enten kan selskapet heve utbyttet per aksje, eller så kan man senke aksjekursen. I alt for mange tilfeller er det sistnevnte som har skjedd. Selskapet står oppført med utbyttet det betalte i fjor, med forventning om at de vil betale det like mye eller mer i år. Men det som skjer i mange situasjoner er at selskapet har gått på en økonomisk smell og aksjekursen har sunket som resultat av det. Hvis aksjekursen halveres vil direkteavkastningen dobles. Da aksjen kan se ut som en gullgruve når den i realiteten er en tikkende bombe med potensielt dårlige nyheter som bare venter på å smelle. Enda en risiko man løper ved å investere i selskaper med høy direkteavkastning er risikoen for en emisjon. Altså at selskapet vil måtte hente penger gjennom å utstede aksjer for å betjene gjeld eller fortsette drift.

Det betyr selvfølgelig ikke at man skal holde seg unna alle aksjer med høy direkteavkastning. Mange av de beste investeringsmulighetene kommer som følge av drastiske fall i aksjekursen. Det som er viktig her akkurat som i all annen investering er å gå grundig til verks. Du må lese deg opp og forstå selskapet inn og ut. Hvis du etter dette mener at aksjen er et godt investeringscase kan det hende du gjør ditt livs investering.


Vi har laget noen aksjetips for investorer som er glad i utbytte, les aksjetipsene her


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *