Trading med girede produkter

Å trade med girede produkter gir høyere risiko og høyere mulig avkastning. Formålet med giring er å øke eksponeringen sin slik at man kan tjene penger selv på mindre bevegelser i markedet. I denne artikkelen skal vi se på et par produkter med innebygget giring som man enkelt kan handle som privat investor.

Bankene med høyest BSU rente i 2020

En BSU konto er den beste måten å spare til bolig. Feilen mange gjør når de skal starte sparing i BSU er at de ikke sjekker flere banker før de oppretter konto. Ettersom renten varierer med så mye som 1,3% fra de beste til de dårligste bankene i Norge er dette en feil som kan koste dyrt. Over en tiårig spareperiode kan denne renteforskjellen utgjøre over 27.000 kr. Derfor har vi laget en oversikt over de fem norske bankene som tilbyr høyest BSU rente i 2020.

Hvordan tjene penger på stigende oljepris

Det første mange tenker på når de vil investere for en stigende oljepris er oljeselskaper. Oljeselskaper blir raskt gode investeringer når prisen på olje stiger, men det finnes bedre og mindre risikable måter å posisjonere seg i oljemarkedet. Vi skal gå igjennom noen alternative investeringer man kan gjøre for å tjene penger på stigende oljepris. Disse inkluderer blant annet Olje ETF, futures kontrakter på olje og opsjoner knyttet til oljeprisen.

Investere i gull

Hvordan investere i gull?

Det finnes flere måter å investere i gull på. Den mest åpenbare er å investere i rent, fysisk gull, i form av en gullbarre. Dette har imidlertid flere ulemper, blant annet at det er vanskelig å kjøpe og selge, samt at det er upraktisk og lite sikkert. Derfor skal vi i denne artikkelen se på noen mer praktiske måter man kan investere i gull. Gull ETF´er, gull futures og opsjoner på gull er noen av måtene man kan investere i gull, uten å faktisk eie fysisk gull.

Hvordan kjøpe aksjer i utlandet?

Når man skal kjøpe aksjer i utlandet er det flere ting man må huske på. Valutasvingninger, skatt og utbytte er alle faktorer som skiller aksjekjøp i utlandet fra kjøp av aksjer i Norge. I hovedsak foregår kjøp av utenlandske aksjer på samme måte som norske aksjer. Det største forskjellen man vil merke som investor er at det som regel er høyere kurtasje på utenlandske aksjer enn norske. I tillegg til den høyere kurtasjen vil man også være utsatt for valutasvingninger man ellers ikke ville opplevd. I denne artikkelen skal vi gå igjennom alt du trenger å vite for å kjøpe aksjer i utlandet.

Utvanning av aksjer

Utvanning av aksjer betyr at det totale antallet aksjer i et selskap øker. Utvanning av aksjer fører til at hver aksje blir verdt mindre, som følge av at selskapets eiendeler og inntjening blir delt opp i flere stykker. Utvanning av aksjer blir som oftest regnet som noe negativt av aksjonærer. Grunnen til at selskaper velger å utvanne aksjene sine er som regel at selskapet har behov for mer egenkapital. Det kan også være fordi selskapets finansiering inneholder verdipapirer som kan omdannes til aksjer eller at selskapet velger å dele ut aksjer til ledelsen eller andre.

Hva er aksjesplitt og aksjespleis?

Når et selskap gjennomfører en aksjesplitt eller en aksjespleis endrer de antall utestående aksjer for å endre prisen på aksjen. En aksjesplitt innebærer at et selskap øker antall utestående aksjer ved å f.eks splitte aksjene 2 for 1, der én aksje gjøres om til to. Ved å gjøre dette kan de senke prisen på aksjen uten å påvirke markedsverdien til selskapet. En aksjespleis er det motsatte av en aksjesplitt. En aksjespleis innebærer f.eks at man gjør om 2 aksjer til 1. Gjennom en aksjespleis kan man redusere de utestående aksjene slik at aksjekursen stiger. Dette påvirker heller ikke den totale verdien av selskapet.